Bine ați venit la  ECONOMISTUL!
Săptămânalul comunității economico-financiare din România

Revista Economistul te ține la curent cu ultimele știri, informații, articole și analize din domeniile economic, financiar, academic național și internațional.

cultură
și civilizație economică abonamente
Fii alături de noi în mediul social online și devino fanul nostru pe rețelele de socializare!

Economistul.ro folosește cookie-uri
Cookie-urile sunt fișiere text stocate pe calculatorul dvs. pentru a face experiența navigării pe site mai eficientă și mai plăcută.
Prin continuarea navigării, confirmați că sunteți de acord cu folosirea cookie-urilor - află mai multe despre cookie-uri
Mergi sus
ECONOMISTUL

PRACT-EAI
Stagii de practică pentru studenții în domeniul economie - afaceri internaționale

Florin Antonescu, profesor, jurnalist pe teme socio-economice
Economistul nr. 37-38, 12 octombrie 2015

PRACT-EAI Stagii de practică pentru studenții în domeniul economie - afaceri internaționale

Cu obiectivul general „facilitarea tranziției la viața activă pentru cel puțin 500 de studenți înmatriculați la programele de studii din domeniul economie și afaceri internaționale, prin furnizarea unui pachet integrat de servicii de orientare, consiliere profesională, mentorat în carieră și stagii de practică la potențiali angajatori, contribuind astfel la îmbunătățirea șanselor de inserție pe piața muncii a absolvenților ciclului de licență și masterat din domeniul economie și afaceri internaționale (EAI)”, proiectul „Stagii de practică pentru studenții în domeniul economie - afaceri internaționale – PRACT-EAI”, contract de finanțare POSDRU/161/2.1/G/140619, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!, este derulat de Academia de Studii Economice din București (prin Facultatea de Relații Economice Internaționale) – beneficiar și Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor din România (ANEIR) – partener.

Termenii cheie ai unei direcții majore

Pornind de la faptul că termenii cheie ai unei astfel de direcții majore de acțiune au fost: tranziție, școală, viață activă, parteneriat funcțional, excelență operațională și eficacitate, se poate afirma că, la finele perioadei contractuale, bilanțul proiectului nostru se definește prin următoarele linii de rezistență:

 • S-a reușit trecerea de la o logică educațională bazată pe conformarea în raport cu o stare de fapt, care trena de mulți ani și avea ca referențial acceptarea unor adeverințe care păreau a atesta faptul că s-a efectuat un stagiu de practică, la una bazată pe proactivitate. Componenta practic-aplicativă a procesului educațional a devenit una structurată, bazată pe parteneriate autentice și suportive pentru calitatea educației, definită prin credibilitate și având un nivel ridicat de eficacitate. Tranziția stimulată de această generație de proiecte POSDRU s-a dovedit a fi una în care se redefinesc rolurile actorilor societali, se promovează interdisciplinaritatea și se maximizează nivelul de sinergie între componenta teoretică și cea aplicativă a procesului formativ-educativ de nivel universitar;
 • Am putut să punem în practică, nu doar să teoretizăm pe marginea acestui subiect, o logică relevantă de tip dublă sau chiar triplă spirală în care școala se așază la masa tratativelor eficiente împreună cu actorii relevanți ai mediului de afaceri și cu componenta instituțională suportivă pentru acest nou agregat educațional. Prin stagiile de practică pe care le-au efectuat la companii care au prevalent în obiectul lor operațional activitățile de export-import, tranzacțiile financiare transfrontaliere, reprezentarea în străinătate a intereselor economice ale României sau studiile de piață și analizele conjuncturale, studenții înmatriculați la programele de studii din domeniul economie și afaceri internaționale recunosc că au acumulat atât competențe de specialitate, cât și competențe transversale solide și s-au dotat cu abilități cognitive sustenabile pentru cariera lor viitoare;
 • Stagiile de practică efectuate, programele de consiliere de specialitate și cele de orientare profesională aplicată pe care le-au parcurs ne oferă certitudinea că am creat fundamente solide pentru dezideratul (mult trâmbițat, dar de multe ori uitat pe drum) de a contribui plenar la tranziția de la școală la viața activă. Așa cum ne-au declarat membri ai grupului țintă și tutorii desemnați de partenerul nostru în acest proiect, precum și o serie de angajați din firmele în care s-au efectuat stagiile de practică, studenții au avut posibilitatea de a lua notă „pe viu” de complexitatea operațională a unor firme care își desfășoară activitățile la contact cu mai multe sisteme jurisdicționale, contabile, instituționale și reglementare. În plus, au fost înțelese mai bine valori corporative cum ar fi: rigoarea operațională, transparența informațională, parteneriatul structurat, raportarea proactivă la mediul extern;
 • Prin relaționarea directă și reciproc benefică cu peste 100 de actori reprezentativi din mediul economic și social, pe parcursul unei perioade mai lungi de timp și în condiții de asimetrie operațională, am putut promova o abordare de tip matriceal la nivelul parteneriatului funcțional antamat. Am reușit să gestionăm corect (chiar dacă nu a fost deloc facil) planurile temporale diferite – plasarea unor paliere ale relaționării în logica anului calendaristic, a altor paliere în cea a anului derulatoriu pentru Proiectul PRACT-EAI și a altora în logica anului universitar și a regulamentelor școlare. Această provocare ne-a permis să punem bazele unei „comunități de interese” care sper că se va dovedi sustenabilă în timp și benefică pentru celelalte generații de studenți;
 • Străduindu-ne să promovăm excelența la nivelul programelor noastre de studii universitare, considerăm că suntem obligați să îi învățăm pe tinerii noștri să adopte decizii corecte și să îi echipăm cu acele capabilități care le permit să devină membri activi ai unei societăți, nu poveri pentru aceasta. Suntem conștienți de faptul că dobândirea unei educații solide și a capacității de a decripta corect mesajele care provin din mediul economic și social oferă mari șanse de a accede la fericire personală, virtute comportamentală și succes în plan financiar;
 • Pe parcursul acestui proiect, la nivelul tuturor activităților pe care le-am derulat, am pus pe primul plan eficacitatea educațională, pornind de la cerința asigurării unui înalt nivel de calitate a educației universitare. Am avut în vedere atât nivelul indicatorilor de performanță la finele perioadei contractuale, cât și importantele efecte de antrenare pe care le poate genera un parteneriat de o asemenea consistență și durabilitate.

Parafrazându-l pe poetul Archibald MacLeish, am putea conchide că „ori de câte ori se conturează în mintea noastră o nouă provocare educațională, trebuie imediat configurat și modul în care poate fi tratată aceasta”.

Prof. univ. dr. DUMITRU MIRON,
Manager de proiect

De ce au nevoie studenții de orientare și consiliere?

Există în societatea noastră un tip de discurs destul de popular și, fără îndoială, bazat pe anumite realități, care deplânge vocal ineficiența proiectelor POSDRU comparativ cu efortul birocratic necesar nu pentru a implementa activitățile prevăzute în cererea de finanțare, ci pentru a le documenta într-un fel cât mai complet și dincolo de orice eventuală suspiciune. Și totuși, când ajungem la finalul unui proiect și trecem în revistă plusurile și minusurile lui, acest tip de discurs, pe care-l folosesc deseori eu însămi, își pierde sensul pentru că ne dăm seama că proiectul respectiv a schimbat viețile unor oameni, chiar dacă uneori prețul plătit de echipa de implementare a fost ridicat. Așa se-ntâmplă că mă aflu la al doilea proiect de practică finanțat prin POSDRU și cred cu tărie că aceste proiecte reprezintă o contribuție esențială la succesul profesional viitor al studenților noștri.

În cadrul proiectului POSDRU 161/2.1/G/140619 „Stagii de practică pentru studenții în domeniul economie - afaceri internaționale (PRACT-EAI)”, activitatea de orientare-consiliere a jucat un rol important. Această activitate percepută uneori ca secundară și complementară celei principale, în acest caz efectuarea stagiilor de practică, a fost gândită de la început ca integrată în filozofia proiectului. Ce a însemnat practic acest lucru? Toți studenții cuprinși în grupul țintă au primit pachete integrate de servicii, inclusiv de orientare-consiliere, livrate de o echipă de cinci experți cu experiență diversă și îndelungată în lucrul cu studenții. Experiența echipei de experți venind dinspre zone curriculare și de administrație și management universitar diverse a fost în mod fericit dublată de o dedicație și motivație autentice pentru dialog semnificativ cu studenții și cu tutorii acestora din organizațiile sau firmele în care și-au desfășurat stagiile. Membrii echipei au fost: prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector ASE responsabil cu relații internaționale, specialist în afaceri internaționale, prof. univ. dr. Geo Hurduzeu, prodecan REI, specialist în piețe financiare internaționale, conf. univ. dr. Radu Mușetescu, specialist în mediul internațional de afaceri, conf. univ. dr. Roxana Marinescu, redactor-șef al revistei Synergy, specialistă în comunicare interculturală și de afaceri în limbile engleză și franceză, și autoarea acestor rânduri, specialistă în comunicare în afaceri în limba engleză, în leadership și comunicare organizațională, în calitate de coordonator al echipei de orientare-consiliere.

Ce am făcut noi în acest proiect? Ne-am propus să trecem peste unele din stereotipurile care înconjoară acest tip de activitate și sperăm că am reușit să facem acest lucru punând la dispoziția studenților și a cadrelor didactice care gestionează disciplina numită „Practică de specialitate” în cadrul activității facultății materiale și instrumente de lucru care vor fi utile și după terminarea acestui proiect. Dar mai ales am lucrat personalizat cu studenții, identificând nevoi și răspunzând fiecăruia în parte. Sesiunile de consiliere au fost utile atât pentru studenți (ne-au spus acest lucru prin feedback-ul oferit, dar l-am dedus și din interacțiunea avută cu ei față-n-față, pe e-mail sau chiar pe Facebook), cât și pentru experții consilieri care au avut ocazia să identifice chestiunile cu care se confruntă studenții în încercarea de a se adapta la viața reală.

Tot în cadrul proiectului am trecut printr-un proces intens de documentare și dezvoltare profesională chiar a noastră, a experților. Din dorința de a oferi tot ce este mai nou și mai bun în domeniu pentru studenții din grupul țintă, am dedicat o perioadă importantă documentării organizând o bibliotecă virtuală pe acest domeniu și, ulterior, dezvoltând o metodologie și instrumente proprii de lucru. Am avut multe întâlniri de lucru în care am dezbătut bune practici din propria universitate, le-am comparat cu altele din universități românești sau internaționale, ne-am comparat lecturile făcute pentru a ne pregăti pentru acest proiect. Și așa am ajuns la convingerea că activitatea de consiliere poate fi făcută eficient și semnificativ pentru grupul țintă chiar de către profesorii facultății, cei care își cunosc cel mai bine studenții și i-au putut urmări pe o perioadă relativ mai mare de timp.

Revenind la întrebarea din titlu, aș spune că studenții au nevoie de acest tip de activitate din ce în ce mai mult. În condițiile în care viața socială este tot mai complexă, în care sfaturile nu se mai primesc adesea de la părinți, ei înșiși ocupați cu propriile cariere sau probleme de viață, în care mulți tineri simt nevoia să discute cu cineva avizat, dar nu neapărat un consilier profesionist, care în mod firesc își oferă serviciile contra unui onorariu, alternativa firească, naturală este consilierea și orientarea în cadrul universității. Și ea se face de mult timp, dar pentru a se face în mod coerent și consecvent era nevoie de un cadru clar de derulare. Acest proiect l-a oferit cu generozitate.

De ce au nevoie studenții de consiliere? Pentru că trebuie să-i ajutăm să-și ofere singuri răspunsuri la întrebările pe care le au. Mai mult chiar, trebuie să-i ajutăm să-și pună și să ne pună, nouă sau altora, întrebările corecte pentru a-și clarifica aspirațiile profesionale, pentru a se gândi la și a-și înțelege propriile valori, aptitudini și interese. Doar așa îi putem sprijini să ia decizii profesionale informate, să fie responsabili față de propriile decizii și acțiuni, cu alte cuvinte să-și gestioneze corect și eficient cariera.

Prof. univ. dr. MARIANA NICOLAE,
Coordonator activitate de orientare-consiliere

Oportunități pentru a experimenta provocările profesiei

Proiectul „Stagii de practică pentru studenții în domeniul economie-afaceri internaționale (PRACT-EAI)”, contract de finanțare POSDRU/161/2.1/G/140619, le-a oferit studenților Facultății de Relații Economice Internaționale oportunitatea de a experimenta provocările profesionale ale unei cariere în afaceri internaționale:

 • familiarizarea cu cerințele specifice unui loc de muncă, să dobândească noi experiențe de învățare bazate pe muncă și să învețe de la profesioniști ca urmare a derulării de stagii de practică în companii implicate în derularea de afaceri internaționale;
 • dezvoltarea acelor abilități transferabile cerute de angajatorii din domeniul economie și afaceri internaționale (abilități de comunicare, lucru în echipă, soluționare a problemelor, creativitate și inițiativă);
 • învățarea felului cum să își caute un loc de muncă, cum să se comporte la locul de muncă, cum să se pregătească pentru un interviu, cum să se poziționeze pe piața muncii și să își valorifice avantajele competitive unice de care dispune;
 • creionarea primului plan de carieră, pornind de la profilul profesional rezultat în urma activităților de orientare și consiliere derulate în cadrul PRACT-EAI.

Acest proiect a oferit profesorilor Facultății de Relații Economice Internaționale oportunitatea de a-și cunoaște mai bine studenții dintr-o nouă perspectivă, de viitori participanți activi pe piața muncii, putând să înțeleagă mai bine temerile cu care studenții privesc trecerea de la școală la viața activă, așteptările pe care le au de la statutul de angajat. Așteptările cu privire la conținutul muncii în domeniul economie și afaceri internaționale sunt uneori supradimensionate: studenții consideră că dispun de competențe, cunoștințe și abilități suficiente pentru a participa la procesul decizional și se așteaptă chiar de la prima angajare, inclusiv în perioada stagiului de practică, să fie implicați în activitățile cheie în plan internațional ale unei companii. Abilitățile transferabile cerute de angajatori, specifice oricărui loc de muncă, sunt puțin dezvoltate pe parcursul ciclului de studii universitare. Studenții nu sunt suficient pregătiți pentru inserția pe piața muncii. Temerile sunt evidente la cei care nu au lucrat/nu lucrează pe perioada ciclurilor de licență/masterat, care nu au experiență practică prealabilă (voluntariat sau loc de muncă) și sunt legate de cum își pot găsi un loc de muncă, de disponibilitatea redusă a angajatorilor de a angaja proaspăt absolvenți fără experiență, dificultăți de definire a unor obiective de carieră, prezentare la interviu, salarizare etc.

Proiectul a oferit Facultății de Relații Economice Internaționale oportunitatea de le a furniza studenților, în completarea pregătirii teoretice oferite în cadrul activităților educaționale derulate pe parcursul anului universitar, soluții personalizate și integrate pentru a sprijini tranziția de la școală la viața activă. Proiectul a oferit posibilitatea echipării studenților cu acele instrumente și abilități necesare pentru a se poziționa pe piața muncii și pentru a avea succes în carieră. Facultății i-a oferit, de asemenea, posibilitatea de a dezvolta un model de bună practică (activități de orientare și consiliere în practică, stagii de practică, ateliere de carieră pentru dezvoltarea abilităților transferabile și inserția în piața muncii) pentru a-și pregăti studenții să facă față cerințelor unei piețe a muncii în continuă schimbare.

Lector univ. dr. LAURA MARINAȘ,
Expert proiect

Comunitatea PRACT-EAI – un element de continuitate

Proiectul PRACT-EAI a reprezentat o continuare firească a celor cinci proiecte de practică și întreprinderi simulate avute în perioada 2010-2013 de Facultatea de Relații Economice Internaționale, finanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Dintre aceste cinci proiecte, de ordin strategic au fost POSDRU/90/2.1/S/62955 Facilitarea tranziției de la școală la viața activă pentru studenții din domeniul economie - afaceri internaționale și POSDRU/90/2.1/S/63442 Acces real la piața muncii prin întreprinderea simulată. Prin intermediul acestora și al celor trei proiecte de grant, s-au cuprins în stagii de practică sau în stagii efectuate în întreprinderi simulate peste 2.000 de studenți, începând cu anul universitar 2010-2011, respectiv mai mult de 50% din studenții facultății.

Proiectul PRACT-EAI continuă prin adăugarea unui element de noutate: dezvoltarea unei comunități de practică online (PRACT-EAI), consolidarea parteneriatului între universitate, asociații profesionale, societatea civilă, angajatori, tutori și practicanți în vederea facilitării tranziției de la școală la viața activă și îmbunătățirii traseului în carieră pentru 500 de studenți din domeniul economie și afaceri internaționale (EAI). Pentru administrarea stagiilor practice, beneficiarul, Academia de Studii Economice din București, valorifică platforma ca suport pentru comunitatea de practică PRACT-EAI. Aceasta are o serie de funcționalități: profilele educaționale și personale ale studenților, profile și cerințe ale angajatorilor, repartizarea studenților pe locuri de practică, gestiunea instrumentelor de pregătire practică, modulul de tutori etc. Materialele de instruire a tutorilor elaborate în proiectele finanțate anterior vor fi disponibile pe platformă și utilizate în proiect. Materialele de practică (caiet de practică, fișe de observare etc.) vor fi actualizate și distribuite studenților. Comunitatea asigură accesul la informații angajatorilor, studenților și comunității academice, aceste categorii înscriindu-se în comunitatea de practică în calitate de utilizatori, pe bază de username și parolă. Ei vor avea la dispoziție documente, studii, analize, resurse etc. relevante pentru derularea și organizarea de stagii de practică, orientare și consiliere profesională, activități suport pentru facilitarea tranziției de la școală la viața activă, oferte de angajare, oferte de stagii de practică și internship etc., realizate în proiectul PRACT-EAI. În același timp, vor putea încărca resurse relevante pentru domeniul proiectului, cu respectarea reglementărilor legale privind drepturile de autor și difuzarea materialelor și creației intelectuale. Comunitatea poate fi accesată prin intermediul site-ului Facultății de Relații Economice Internaționale: http://www.rei.ase.ro.

Conf. univ. dr. ROXANA VOICU-DOROBANȚU,
Coordonator stagii de practică în cadrul proiectului

Opinii ale studenților membri ai grupului țintă

„Am avut ocazia să percep lumea dintr-o paradigmă diferită, comparabilă într-o oarecare măsură cu povestea lui Prâslea cel Voinic. An după an, având calitatea de student, nu am reușit să gust din merele de aur, din lumea reală, din perspectiva angajatului. Am ajuns apoi în «prăpastie», parte activă a unui stagiu de practică în cadrul Ambasadei României la Londra. Practic, doar Prâslea coborâse în această prăpastie, unde găsise un palat de aramă. Da, stagiul de practică este asemenea unui palat de aramă în care un student își dezvoltă unele abilități profesionale aplicate, precum munca în echipă, managementul de proiect sau șansa de a câștiga experiență profesională reală. A fost ca o luptă cu zmei, care mi-a dat curaj, reprezentând un pas imens înainte către o carieră reușită. Stagiul de practică este un anume locus amoenus datorită interacțiunii cu profesioniști în domeniu, posibilității de a participa la training-uri și sesiuni de formare teoretică și practică, lucrului în cadrul unor echipe competitive, precum și orientării către rezultate. Dacă se dorește evitarea pomului cu fruct interzis din gradina Edenului, și anume lipsa unui job după terminarea studiilor, atunci un asemenea stagiu de practică devine imperios necesar în vederea formării studentului”. (CRISTIAN ARDEU, anul II ID)

„Stagiul de practică eu consider că a fost o activitate utilă și interesantă. În primul rând, ne-a oferit oportunitatea de a cunoaște mediul de afaceri, firmele, precum și reprezentanți ai acestora. Cum pe parcursul anilor de facultate se pune accentul pe partea teoretică, practica a reprezentat o completare perfectă a noțiunilor acumulate până în prezent. În cele 90 de ore desfășurate la firma de comerț exterior SC Tanex SRL, am reușit să înțeleg mai bine ce se întâmplă în realitate în activitățile de export-import, fiindu-mi prezentate exemple concrete. Ca studentă la Relații Economice Internaționale, această experiență se încadrează în domeniul meu de interes și m-a ajutat să-mi creez o imagine despre ceea ce înseamnă să activezi în domeniul relațiilor internaționale. De asemenea, un lucru important și de cele mai multe ori imperativ este experiența profesională la obținerea unui job, ceea ce este aproape imposibil pentru un student înainte de absolvire. Această practică va fi considerată experiență profesională în CV și va facilita într-o oarecare măsură pătrunderea pe piața muncii. Prin intermediul activităților desfășurate la firmele gazdă am reușit să intrăm în legătură cu persoane cu o reputație remarcabilă în domeniul afacerilor internaționale, cu tutorii de practică și cu alți reprezentanți ai firmei unde am desfășurat practica. Aceste legături se pot dezvolta și concretiza în oportunități de angajare dacă am arătat un interes particular cu privire la activitățile companiei. În concluzie, practica a fost o experiență care m-a ajutat să înțeleg mai bine responsabilitățile unui job și modul de funcționare a unei firme din domeniul pe care l-am ales pentru cariera profesională. În plus, mi-am dezvoltat competențele de comunicare și interacționare cu persoanele din mediul de afaceri”. (ALEXANDRA COPCIAG, anul II, cursuri cu frecvență)

„Un CEO recunoscut pentru priceperea sa în afaceri spunea că între business și poker se regăsesc multe similarități. Acesta din urmă era descris ca un joc bazat pe statistici și probabilități matematice, nu ca un joc de noroc. Așadar, a ajuns la concluzia că în ambele cazuri e important să înveți făcând. Teoria e drăguță, dar nimic nu înlocuiește experiența practică. Următorul său principiu este că trebuie «să înveți înconjurându-te de jucători talentați». Dacă ar fi să mă pronunț, aș spune că toată teoria acumulată de un student în trei ani nu poate reprezenta decât o bază pentru principiile sale viitoare, neluând contact cu mediul despre care studiază. Experiența mea pe timpul stagiului de practică nu a fost foarte vastă, dar când am pășit în fabrica de textile am înțeles că pot învăța toată viața despre industria textilă (cerere, ofertă etc.); nicio teorie nu mă va aduce atât de aproape de realitate cum a făcut-o disciplina celor 300 de femei lucrând în fabrică și organizarea lor temeinică, o fișă de salarizare reală și citirea unui contract atent negociat cu un client. Susțin cu tărie ideea că e bine să înveți de la cei mai buni, oameni talentați, care își iubesc meseria, și că a fi cel mai nepriceput om dintr-o încăpere este adesea o experiență care ajută la formarea fiecăruia dintre noi în perioada studenției. Cu alte cuvinte, altfel este asimilată informația atunci când un manager financiar cu o experiență de peste 30 de ani îți spune că în evoluția unei afaceri și în dezvoltarea ei este esențială relația cu banca, decât prin citirea acestei idei într-un manual de specialitate, pe filele căruia nu se observă ridurile făcute de nenumărate nopți petrecute analizând scenarii financiare”. (ANDREEA GHERGHE, anul II, cursuri cu frecvență)

„Al doilea an de studii universitare de licență din cadrul programului economie și afaceri internaționale a reprezentat un reper important pentru parcursul meu profesional, având în vedere cunoștințele acumulate odată cu participarea la proiectul PRACT-EAI. Datorită structurii sale, programul implementat de Facultatea de Relații Economice Internaționale a oferit oportunitatea de a dobândi competențe specifice, astfel încât studenții să se adapteze cerințelor de pe piața muncii și să se facă remarcați de către potențialii angajatori încă din timpul stagiului. În calitate de membră a grupului țintă, doresc să îi mulțumesc atât domnului prof. univ. dr. Dumitru Miron, care, împreună cu echipa de implementare, a urmărit buna desfășurare a proiectului PRACT-EAI, cât și domnului director Costin Lianu, tutorele activității practice. Îmi doresc să lucrez într-o instituție publică odată cu finalizarea studiilor universitare, iar datorită colaborării strânse pe care Facultatea de Relații Economice Internaționale a avut-o cu Departamentul de Comerț Exterior și Relații Internaționale din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, am avut șansa de a intra în contact încă din perioada studenției cu acest mediu de lucru, desfășurând cele 90 de ore de activitate practică alături de adevărați profesioniști. Astfel, pe parcursul stagiului, m-am implicat în realizarea obiectivelor stabilite de tutorele de practică, iar în acest sens mi-au fost extrem de folositoare informațiile dobândite în cadrul cursurilor aferente disciplinelor de comerț internațional și politici comerciale. Datorită acestei activități, mi-am îmbunătățit limbajul de specialitate, am acumulat cunoștințe specifice domeniului de studiu și abilități de comunicare. Mai mult decât atât, am dobândit capacitatea de a lucra în mod cooperant și flexibil în cadrul unei echipe și de a-mi formula propriile argumente într-o manieră convingătoare. Nu în ultimul rând, datorită participării la activitățile de tutoriat, orientare și consiliere profesională, consider că voi adopta decizii fundamentate pe informații solide în ceea ce privește parcursul meu profesional. În concluzie, pe durata întregului an universitar, proiectul PRACT-EAI a venit în întâmpinarea nevoii studenților de a acumula abilități practice, astfel încât membrii grupului țintă se vor putea adapta mai ușor cerințelor de pe piața muncii și vor avea șansa de a activa în domeniul de studiu economie și afaceri internaționale. Odată cu organizarea stagiilor de formare, Facultatea de Relații Economice Internaționale a demonstrat că urmărește principalele obiective ale Uniunii Europene, prin implementarea de proiecte cu scopul de a consolida performanța sistemelor de educație și de a facilita intrarea tinerilor pe piața muncii, oferind studenților un viitor cât mai stabil și avantajul unei experiențe practice”. (ANA MARIA HOLOBIUC, anul II, cursuri cu frecvență)

„Despre POSDRU pot spune că mi-a oferit șansa și motivația de a-mi crea acea pantă de lansare pentru ceea ce voi profesa în viitor. Principalul domeniu pe care l-am tratat cu plăcere a fost cel al comerțului exterior și întregul proces pe care acesta îl presupune, cum ar fi importul și exportul. Dat fiind faptul că îmi doresc o carieră care să cuprindă și aria acestui domeniu, pot afirma că stagiul de practică m-a ajutat să evoluez și să cunosc în profunzime acest sector. Mi-a plăcut faptul că atât responsabilii de practică, cât și tutorii s-au implicat și ne-au ajutat cu tot ce au putut. Consider că aceste stagii de practică sunt extrem de importante în viitoarea carieră a oricărui student. Prin intermediul acestora, avem oportunitatea de a ne descoperi și totodată de a ne fundamenta cunoștințele acumulate pe parcursul anilor de studiu. Mă simt norocoasă că am făcut parte din proiectul POSDRU, deoarece astfel am avut ocazia să cunosc oameni noi, să învăț să îmi organizez munca cât mai eficient și să îmi dezvolt abilitățile de comunicare prin interacționarea cu personalul societății”. (RAMONA NECȘULEASA, anul II, cursuri cu frecvență)

„Consider că acest proiect m-a ajutat să-mi dezvolt un set de abilități și aptitudini necesare pieței muncii, precum: capacitatea de a organiza și conduce o echipă de proiect, modalități de gestionare a conflictelor, capacitatea de anticipare a tendințelor de evoluție ale pieței, cunoașterea în detaliu a contextului financiar-contabil, dar și legislativ în care o companie își desfășoară activitatea. De la un student care trăia relaxat în zona lui de confort, am ajuns să conduc o echipă de proiect timp de câteva luni bune și, mai ales, am ajuns să cunosc, să vorbesc, să schimb idei cu persoane ce joacă un rol important în mediul economic actual, printre care se numără domnul Guillermo Tolosa, reprezentantul FMI în România și Bulgaria.

Stagiul acesta de practică a fost mâna ce m-a tras din zona de confort și m-a așezat exact lângă situații și probleme de care îmi era teribil de frică, făcându-mă să-mi dezvolt multe abilități și, mai ales, să văd o lume mult mai mare, mult mai deschisă decât cea în care trăiam. Cred că aceste stagii de practică pot fi un instrument cu care poți să absorbi cât mai multe informații, idei, sfaturi pe care să le poți fructifica ulterior într-o bază solidă, bază pe care poți să clădești o carieră de succes”. (GEORGE RĂZVAN ZAHARIA, anul II, cursuri cu frecvență)

Tutorii-formatori, modelatori ai viitorilor specialiști

Să pui în contact direct cu economia reală un număr de peste 500 de studenți și masteranzi a fost un pariu pe care și l-a asumat Asociația noastră în parteneriat cu Facultatea de Relații Economice Internaționale (REI) din ASE, în cadrul proiectului cu finanțare europeană ID 140619, bazându-se pe experiența și pe disponibilitatea de formatori a unui grup de 30 de tutori din firmele membre ANEIR, fie ei directori generali, președinți, coordonatori de departamente sau experți în domeniul comerțului exterior. Pe parcursul celor 90 de ore de practică – studenții și 280 de ore – masteranzii, având la bază planuri individuale de pregătire pentru fiecare practicant, tutorii i-au ajutat să descopere frumusețea meseriei de economist REI, precum și multitudinea de aspecte concrete din activitatea cotidiană din firmele în care urmează să lucreze după încheierea studiilor universitare. A fost totodată o șansă de a-și completa cunoștințele teoretice cu cele practice, de a cunoaște întregul parcurs al operațiunilor de export-import (de la contractare la livrare și încasare), întreaga documentație specifică, cei mai mulți dintre ei având posibilitatea să fie antrenați în derularea operativă a unor contracte comerciale internaționale.

Profilul firmelor în care s-a desfășurat practica a cuprins o diversitate de domenii, atât din punctul de vedere al specificului mărfurilor (construcții de mașini, chimie, medicamente, textile-confecții, instalații industriale, electronică și electrotehnică, aviație, produse alimentare, IT, produse naturiste ș.a.), cât și din punctul de vedere al operațiunilor din cadrul tranzacțiilor internaționale (export, import, transporturi, vămuire, aspecte bancare, contabile, financiare etc.). Fiecare student/masterand a avut posibilitatea în final să concretizeze cunoștințele dobândite în cadrul proiectelor de practică elaborate sub îndrumarea directă a tutorilor-formatori, rezultând o varietate de teme și aplicații practice care se pot constitui într-un bogat material didactic pentru viitoarele generații de studenți și masteranzi.

Faptul că pe baza calificativelor date de tutorii-formatori și a mediei notelor de la examene au fost premiați cu sume consistente 50 de studenți a fost de natură să stimuleze competiția în rândul practicanților.

În concluzie, se poate spune că a fost o reușită, fondurile alocate proiectului constituindu-se într-o investiție umană eficientă pentru pregătirea viitoarei generații de economiști REI, în strânsă legătură cu cerințele mediului de afaceri, pentru formarea lor ca specialiști capabili să se integreze cât mai rapid după absolvire în activitatea oricărui tip de firmă implicată în domeniul comerțului internațional, fie ea multinațională sau IMM, de stat sau privată, cu capital autohton sau străin; o experiență pe care sperăm să o dezvoltăm în cadrul unui viitor proiect asemănător.

Dr. MIHAI IONESCU,
Secretarul general al ANEIR,
Co-Președintele Consiliului de Export al României,
Coordonator-Partener al proiectului ID 140619

Studenți foarte receptivi!

În perioada noiembrie 2014 - mai 2015, la sediul societății noastre au efectuat practică 54 de studenți din anul II, ciclul de licență, și doi masteranzi ai Facultății de Relații Economice Internaționale a ASE. În cadrul practicii, ei au căpătat atât noțiuni teoretice, cât și practice despre înființarea unei societăți comerciale, comisionarii vamali, condițiile de livrare a mărfurilor, importul, exportul și tranzitul mărfurilor, declarațiile Intrastat. Studenții au fost foarte receptivi și dornici de a vedea transpuse în practică noțiunile despre care doar auziseră la cursuri. Practica s-a finalizat cu întocmirea unor proiecte și cu un colocviu susținut în cadrul ASE. Din discuțiile purtate cu reprezentanții Facultății de REI, s-a tras concluzia că studenții s-au prezentat la un nivel mult superior celui din anii anteriori.

ALEXANDRU DAN IONESCU,
Director general, ANEIR Group SA

Învățământul românesc are viitor!

Sunt trecut demult de vârsta studenției și a tinereții. Pentru mine, 50 de ani înseamnă tinerețea bătrâneții, cum spunea Victor Hugo. E frumos să crești oameni, să-i înveți, să-i modelezi frumos și, la sfârșit, să privești cu plăcere în urmă la rezultate. Cele câteva luni petrecute cu studenții au fost motivatoare și pentru mine. Am constatat că în fața lor nu poți aplica regula „merge și așa”. Câțiva dintre ei m-au impresionat în mod special, pentru că știu exact ce vor de la viață, studiază conștiincios și înțeleg perfect avantajele și dezavantajele lumii în care trăim cu toții. Le-am predat noțiuni de comerț exterior, teoretice și cu exemplificări practice. Am prezentat și detaliat condițiile de livrare Incoterms, modalități de plată, noțiuni de marketing, tipuri de contracte și riscurile specifice operațiunilor de comerț exterior.

După ce am prezentat eu operațiuni complete, le-am cerut lor să simuleze aceleași tipuri de activități. Majoritatea cursanților au putut să încheie, pe hârtie cel puțin, tipuri de operațiuni după procedurile învățate. Vreau să rămân la convingerea mea că învățământul românesc are viitor!

DUMITRU BRĂTIANU,
Director general, Chimexim SA București

Un proiect de succes

În perioada noiembrie 2014 - mai 2015, în cadrul proiectului PRACT-EAI derulat de ANEIR – Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor din România în parteneriat cu Academia de Studii Economice, Bursa Română de Afaceri SA a avut în practică 82 studenți de la Facultatea de Relații Economice Internaționale, dintre care 17 masteranzi. Studenții din ciclul de licență au efectuat 90 ore de practică, iar cei de la master, 280 ore. Studenții au avut oportunitatea să se familiarizeze cu activitățile specifice unei companii de consultanță în achiziții și fuziuni de companii, realizări de parteneriate internaționale, obțineri de finanțări, intermedieri de afaceri internaționale. Totodată, s-au familiarizat și chiar au participat direct la dezvoltarea platformei bilingve de business matchmaking RBE Connect dezvoltată de Bursa Română de Afaceri pentru internaționalizarea companiilor românești și facilitarea relațiilor de afaceri la nivel internațional. În funcție de interesul manifestat de studenți și de capabilitățile identificate de noi, i-am implicat în diverse activități curente ale Bursei Române de Afaceri, inclusiv în participarea la diverse evenimente de afaceri, cum ar fi întâlnirile cu reprezentantul FMI pentru România, Guillermo Tolosa, cu companiile membre ale British-Romanian Chamber of Commerce. De asemenea, au participat la conferința pe tema îmbunătățirii accesului tinerilor pe piața muncii prin Schema de Garanție pentru Tineri organizată la Reprezentanța Parlamentului European la București, precum și la vizite de lucru la Ambasada Suediei la București și la Biroul Comercial al Egiptului la București. Un element foarte important este că, natural, relațiile profesionale stabilite în timpul stagiului de practică au continuat cu unii studenți și după finalizarea acestuia, implicându-ne reciproc în diverse alte proiecte foarte interesante: mentorat pentru tineri antreprenori în cadrul unui incubator de afaceri din București, proiect în care unul dintre studenți m-a invitat (și am acceptat cu plăcere) să fiu mentor pentru doi tineri români cu inițiative antreprenoriale care doreau orientare de business; proiectul „First Step” organizat de Business Organization for Students Romania la Banca Comercială Română, unde am acordat consiliere altor tineri interesați să înceapă o afacere; parteneriatul realizat de Bursa Română de Afaceri cu Liga Studenților Români din Străinătate, inițiat în urma relației profesionale stabilite cu unul dintre studenții în practică (vicepreședinte al LSRS), parteneriat materializat prin organizarea workshop-ului de Business Diplomacy, la care au colaborat și alți practicanți. Bursa Română de Afaceri a angajat pentru perioada de vară, timp de trei luni, un student din anul II care a dorit să continue activitățile din perioada de practică: implicarea în realizarea contactelor și întâlnirilor de afaceri între firme românești și străine în cadrul unui eveniment pe care l-am organizat și prin intermediul platformei digitale de business matchmaking RBE Connect. Cunoștințele dobândite, contactul cu mediul de afaceri și relațiile stabilite între studenți și Bursa Română de Afaceri, ca și relaționarea cu parteneri ai Bursei mă fac pe mine personal, în calitate de președinte al Bursei Române de Afaceri, să afirm că proiectul a fost unul de succes și mulțumesc Asociației Naționale a Exportatorilor și Importatorilor din România și ASE pentru inițiativă. Este crucial pentru viitorul acestor tineri în societate, ca și pentru mediul de afaceri ca încă din perioada studenției să se realizeze contactul, transferul de idei, conștientizarea capabilităților/talentelor fiecăruia și identificarea dorințelor și nevoilor angajatorilor și ale tinerilor aflați în căutarea unui loc de muncă.

VALENTIN PREDA,
Președinte, Bursa Română de Afaceri

Integrare de nivel înalt

La societățile din Grupul Uzinsider și-au desfășurat stagiul de practică trei grupe de studenți ai Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul ASE, care au beneficiat de pregătire în activități de comerț internațional. Pentru aceasta, ei au fost repartizați în colectivele din serviciul operativ al societății, angrenați în elaborarea ofertelor comerciale, în negocierea de contracte internaționale și derularea acestora, în corespondența comercială cu toți participanții din cadrul contractelor, respectiv partenerul extern (cumpărătorul), partenerul intern (producătorul), băncile comerciale, transportatorul, prestatorii de servicii portuare, vamale etc. De asemenea, studenții împreună cu personalul specializat al societății au elaborat setul de documente comerciale în conformitate cu cerințele contractuale (facturi, documente de transport, liste de coletaj, declarații diverse, verificare de documente și documentație emisă de producător etc.).

În calitate de tutore, evidențiez interesul major al studenților pentru acumulare de cunoștințe, pentru implicare directă în activitatea practică. Am remarcat un grad ridicat al cunoștințelor teoretice, motiv ce mă determină să felicit colectivul cadrelor didactice din ASE, facultatea REI. Constat un înalt nivel de integrare a viitorilor specialiști în economie, lucru care nu face altceva decât să mă bucure. Am remarcat-o pe studenta Anca Păltineanu din anul II REI, care poate fi considerată un student model și în același timp un om de mare caracter, despre care cu certitudine se va mai auzi.

Doresc, de asemenea, să remarc colaborarea extraordinară cu ANEIR și să felicit colectivul implicat în proiect, sugerând repetarea unor astfel de acțiuni și promovarea unor schimburi de studenți cu organizații similare din Europa.

Dr. C.T. MUSTAȚĂ,
General Manager Uzinsider Techno

Investește în oameni!
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară nr. 2: Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii
Domeniul major de intervenție 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: Stagii de practică pentru studenții în domeniul economie - afaceri internaționale (PRACT-EAI)
Contract nr.: POSDRU/161/2.1/G/140619
Beneficiar: Academia de Studii Economice din București
Publicat în octombrie 2015
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Grupaj realizat cu sprijinul Facultății REI ASE și al ANEIR

comentarii
arhivă

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!
comments powered by Disqus


articole
din aceeași categorie
arhivă

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat, în august 2016, pe pagina oficială a Agenției, varianta finală a Ghidului Solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat GBER „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obținerii de produse neagricole”, aferentă submăsurii 4.2a „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”.

Slaba absorbție a fondurilor europene reprezintă unul dintre marile eșecuri ale României. Indiferent de culoarea politică a guvernelor de la Palatul Victoria, a organizării birocratice în ministere, agenții, sau alte forme organizatorice care să accelereze absorbția fondurilor europene, rezultatul a fost același: pierderea constantă de resurse ce ne erau puse la dispoziție pentru dezvoltare economică.

Interviu cu Gheorghe Boeru, președintele și fondatorul companiei „Romair Consulting”.

Prin PNDR 2014-2020 România are la dispoziție 8 miliarde de euro pentru investiții în agricultură și dezvoltare rurală, cu 1 miliard de euro mai puțin față de mandatul anterior. Așteptat cu interes de cei care vor să investească în agricultură și dezvoltare rurală, programul a pornit greoi, iar calendarul anunțat la începutul anului 2016, care prevedea lansarea mai multor submăsuri începând cu luna februarie, a fost amânat. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a justificat această modificare prin faptul că a lucrat la simplificarea procedurilor, precizând că amânarea nu atrage pierderi financiare.

România a trecut glonț pe lângă Planul Juncker, adăugând astfel încă o „performanță” negativă pe lunga listă a nerealizărilor cu care cei ce ne conduc ne obișnuiesc să trăim de 25 de ani încoace. Motivul este simplu și arată încă o dată un adevăr românesc trist și dureros: prostia, incompetența și neprofesionalismul puse dimpreună la treabă plasează România întotdeauna pe ultimul loc, și acum încă o dată.

Cu proiectele europene 2014-2020 suntem mai întârziați la această oră decât eram după același timp trecut din etapa 2007-2013. O spun autoritățile în domeniu, totuși fără îngrijorare, sigure că fazele ulterioare vor fi mai scurte decât echivalentele din exercițiul financiar precedent, pentru că documentația se va simplifica, va apărea o lege nouă pentru achiziții publice, se va micșora perioada de evaluare a proiectelor, contractarea va merge mai repede și, în general, vor acționa învățătura de minte și cea de meserie.

Dintre cei 1.830 de oameni care au beneficiat de proiectul de consiliere financiară și formare profesională derulat până de curând de Asociația de Dezvoltare în Afaceri (ADA), în mai multe sate din toată țara, marea majoritate erau în căutarea unui loc de muncă (43%) sau erau deja șomeri. Proiectul „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediu rural” a reușit să plaseze doar germenii de cristalizare a unui mod nou de a aborda conducerea fermelor mici din România, dar chiar și așa este un progres.

Crescând calitatea vieții, oamenii se schimbă și ei, trebuie să se raporteze la alt nivel de relaționare”, spune primarul orașului Chitila, Emilian Oprea. Concomitent, subliniază, și investitorii se simt mai atrași de un mediu civilizat, cu dotările edilitare pe care ei le caută – drumuri, canalizare, siguranță etc. În acest fel, orașul prosperă din punct de vedere economic, dovezi regăsindu-se în felul cum s-au integrat firme precum Autoklas, Farmexpert, Spicul și altele, toate oferind locuri de muncă pentru localnici, aproape de casă.

Între numeroasele și îndeosebi foarte necesarele proiecte derulate de Academia de Studii Economice din București cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiectul „PRACT-EAI – Stagii de practică pentru studenții în domeniul economie - afaceri internaționale” (Contract POSDRU/161/2.1/G/140619, Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”, manager de proiect prof. univ. dr. Dumitru Miron) se distinge prin complexitatea adresabilității ca arie de cuprindere vizând categoria beneficiarilor direcți, ca și prin profunzimea conexiunilor aplicative pe care le poate genera în timp.

Plaja – pe care de la an la an o vedeam tot mai îngustată, încât ne gândeam cu strângere de inimă că în câțiva ani n-o să mai găsim nisip nici cât să facem o „poză cu căluțu de la mare” –, în sfârșit, se lărgește. A început ultima etapă a proiectului de reabilitare a litoralului românesc al Mării Negre: „se toarnă” nisip la Eforie Nord. Proiectul se cheamă „Protecția și reabilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud, Eforie Nord)”.

editorial Capitalul are roți, el vine singur dacă nu-i așternem gropi în față. Capitalul are roți și fuge ușor de un Stat-barieră. citește mai mult
analiticAți auzit de fractali? Ia uitați-vă la copaci! Ce vedeți? Niște structuri asimetrice, dar repetitive? Fractal este – potrivit definiției pe care o poate găsi oricine pe wikipedia – „o figură geometrică fragmentată sau frântă, care poate fi divizată în părți, astfel încât fiecare dintre acestea să fie (cel puțin) o copie miniaturală a întregului”. Termenul a fost introdus, în 1975, de Benoit Mandelbrot și provine din latinescul fractus, care înseamnă „fracturat” sau „spart”.
analiticÎn proiectul de buget pe anul 2016 al noului cabinet Dacian Cioloș, bugetul Serviciului Român de Informații (SRI) înregistrează o creștere spectaculoasă de aproape 20%, de la 1,55 miliarde lei în anul curent la 1,85 miliarde anul viitor. Această creștere bugetară extraordinară vine după o serie de impresionante creșteri succesive în cei doi ani precedenți, astfel încât din 2013 bugetul serviciului intern de informații sau de securitate a țării – sau, în orice caz, bugetul principalului serviciu interior de informații și securitate, că mai sunt câteva – a crescut cu nu mai puțin de 60%!
analiticSe discută, în ultimul timp, tot mai mult și mai insistent despre marile nereguli și abuzuri comise în procesul retrocedării bunurilor imobiliare (terenuri agricole, păduri, clădiri) naționalizate sau confiscate în timpul regimului comunist dictatorial. Pe măsură ce se înmulțesc dezvăluirile făcute de mass-media privind jaful nerușinat asupra patrimoniului național, crește nedumerirea și, totodată, indignarea opiniei publice autohtone, incapabilă să înțeleagă cum a fost posibil ca legi menite să repare marile nedreptăți, daunele (...)
Articole recomandate
Citește online varianta digitală
ECONOMISTUL nr. 16-17, 2016
Economistul 16-17, 14 octombrie 2016
Evenimente ASPES
Curs valutar
Social media
Alpha Bank
Alpha IMMpremier
Alpha IMMpremier
Alpha IMM Import-Export
Alpha IMM Import-Export
 • CECCAR
 • ASE
 • AFER
 • ROMSILVA
 • CAFR
 • BNR
 • ANAF
 • Curtea de Conturi
 • InterAgro
 • Catena
 • ICR
 • FNGCIMM
 • FRC
 • FRGC
 • Ministerul Economiei
 • SIF Banat-Crișana
 • AlphaBank
 • AOAR
 • PRO INVEST
 • Dignitas
 • The Money Channel
 • The Money Channel
 • Revista Audit Financiar
 • Revista PRACTICI DE AUDIT
 • Informația legislativă de care ai nevoie
 • Energy Report
 • Economia Online
 • Amfiteatru Economic
 • Œconomica
 • AIESEC
 • ASER
 • Hyperion
 • ISMB
 • Manpres
 • MailMan


rubrici ECONOMISTUL
Afaceri globale Am citit pentru dumneavoastră Business Cercetare, dezvoltare Dosar Finanțare Fonduri europene În dezbatere Macroeconomie Punctul pe I