Bine ați venit la  ECONOMISTUL!
Săptămânalul comunității economico-financiare din România

Revista Economistul te ține la curent cu ultimele știri, informații, articole și analize din domeniile economic, financiar, academic național și internațional.

cultură
și civilizație economică abonamente
Fii alături de noi în mediul social online și devino fanul nostru pe rețelele de socializare!

Economistul.ro folosește cookie-uri
Cookie-urile sunt fișiere text stocate pe calculatorul dvs. pentru a face experiența navigării pe site mai eficientă și mai plăcută.
Prin continuarea navigării, confirmați că sunteți de acord cu folosirea cookie-urilor - află mai multe despre cookie-uri
Mergi sus
ECONOMISTUL

La cumpăna anilor 2015-2016
Legislația economico-socială între „vid” și „exces” – cronologie

Economistul nr. 49-50, 14 decembrie 2015

La cumpăna anilor 2015-2016 Legislația economico-socială între „vid” și „exces” – cronologie

În intervalul 1 ianuarie - 7 decembrie a.c. au fost promulgate nu mai puțin de 375 de legi. Acest fapt este de natură „a zdruncina” opinia comună potrivit căreia parlamentarii „dorm pe ei”. Procesul de dezbatere și adoptare a unui asemenea mare volum de acte legislative, chiar dacă la unele dintre ele procedurile s-au derulat rapid, a cerut timp și – îndrăznim să spunem – un efort intelectual deosebit. Tot în pofida aparențelor, faptul că majoritatea covârșitoare a legilor votate în Parlament nu a „beneficiat” de contestări la Curtea Constituțională și nici de refuzuri de promulgare la Palatul Cotroceni este de natură a vorbi câte ceva și despre calitatea „prestației parlamentare”. Nu ne propunem o analiză de fond, ci doar o simplă consemnare a legilor promulgate, dar numai pe segmentul economic, cu influențele de rigoare în plan social.

IANUARIE

LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvențeiși de insolvență.
LEGE pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.
LEGE pentru ratificarea Înțelegerii în domeniul securității sociale între Guvernul României și Guvernul Quebecului, semnată la Quebec, la 19 noiembrie 2013.
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2014 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
LEGE pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul muncii.

FEBRUARIE

LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

MARTIE

LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice.
LEGE pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în vederea acoperirii contribuției bugetului de stat la Programul de Dezvoltare Rurală (PNDR).
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru interpretarea unor prevederi legale.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de costă a Mării Negre.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice.
LEGE pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora.
LEGE pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor.
LEGE pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcțiilor.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.
LEGE privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole.
LEGE pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.”-S.A.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispozițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice și ale Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public și privat al statului și pentru modificarea unor acte normative.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru „Societatea Complexul Energetic Hunedoara” S.A.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor.
LEGE pentru aprobarea activităților pentru care se acordă sprijin financiar federațiilor din sectorul agricol, a cuantumului acestuia, precum și a sumei totale alocate fiecărei activități.
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
LEGE pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor.
LEGE pentru completarea art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entității publice care exercită, în numele statului, calitatea de acționar la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art. 6 alin.(1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene.

APRILIE

LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin.(2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică.
LEGE pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2014 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei și faunei sălbatice.
LEGE privind administratorii de fonduri de investiții alternative.
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a altor acte normative.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2014 privind modificarea art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
LEGE pentru modificarea art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.
LEGE pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative și a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România.

MAI

LEGE pentru modificarea anexei nr. 3 din Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice.
LEGE pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane.
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură.
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare.
LEGE pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și pentru modificarea unor acte normative.
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței.
LEGE privind stimularea investitorilor individuali - business angels.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991.
LEGE pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie.

IUNIE

LEGE pentru completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora.
LEGE pentru completarea art. 55 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.
LEGE pentru modificarea Legii pomiculturii nr. 348/2003.
LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență.
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România.
LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 407/2006 - Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic.
LEGE pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.
LEGE privind insolvența persoanelor fizice.
LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului.
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă.
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2005.
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială.
LEGE privind standardizarea națională.
LEGEA viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole.
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale.
LEGE pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărăriiîmpotriva incendiilor.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2014 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov.
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.
LEGE pentru ratificarea Protocolului semnat de România la Varșovia, la 25 noiembrie 2014, privind modificarea Convenției privind organizarea și activitatea Băncii Internaționale de Cooperare Economică.
LEGE pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

IULIE

LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisiuni de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene.
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor.
LEGE pentru modificarea art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
LEGE pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
LEGE pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare.
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.
LEGE pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit.f) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.
LEGE pentru modificarea Ordonanței nr. 89 din 29 august 2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010.
LEGE privind Codul de procedură fiscală.
LEGE privind anularea unor obligații fiscale.
LEGE pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
LEGE privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz.
LEGE privind fondul de garantare a asiguraților.
LEGE privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României.
LEGE privind economia socială.
LEGE pentru modificarea și completarea art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social.
LEGE pentru modificarea și completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cuapă și de canalizare nr. 241/2006.
LEGE privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice.

(„Pauza” din august se explică prin „stocul” redus de legi remise pentru promulgare reportat din vacanța parlamentară)

SEPTEMBRIE

LEGE privind Codul fiscal.

OCTOMBRIE

LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004.
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.
LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009.
LEGE pentru completarea art.11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”.
LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, semnat la București, la 28 mai 2015.
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.
LEGE pentru ratificarea Acordului privind înființarea Centrului de Excelență în Finanțe, adoptat la Bled, la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana, la 30 mai 2014.
LEGE privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităților 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum și pentru gestionarea apei grele.
LEGE privind redresarea și rezoluția asigurătorilor.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.
LEGE privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor provenite din ambalaje
LEGE pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha, la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997.

NOIEMBRIE

LEGE pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societății „Complexul Energetic Hunedoara” S.A. din venituri rezultate din privatizare.
LEGE pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
LEGE privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice.
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare.
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit.
LEGE pentru completarea Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.
LEGE pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013.
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente.
LEGE pentru modificarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.
LEGE pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole.
LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Jersey privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 1 decembrie 2014.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.
LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2015 privind aprobarea plății contribuției anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiții sesiune lărgită din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte.
LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.
LEGE pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.
LEGE privind emisiunile de obligațiuni ipotecare.

DECEMBRIE

LEGE pentru ratificarea Acordului Interimar în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat Economic între Comunitatea Europeană și Statele sale Membre, pe de o parte, și „Africa Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaoundé, la 15 ianuarie 2009, și la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009.
LEGE privind schemele de garantare a depozitelor.
LEGE privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar.
LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență.

(până la 7 decembrie a.c.)

comentarii
arhivă

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!
comments powered by Disqus


articole
din aceeași categorie
arhivă

Florin Georgescu, prim-viceguvernator al Băncii Naționale și economist cu binecunoscute vederi de stânga, analizează în cadrul unei prezentări recente o temă care frământă de câțiva ani buni societatea românească: paradoxul definit prin rezultatele bune la nivel macroeconomic și dezamăgirile accentuate sau chiar tensiunile de la nivel microeconomic. Cu alte cuvinte, Florin Georgescu se întreabă, la fel ca o pleiadă de alți economiști: de ce rezultatele bune macroeconomice nu se transmit la nivelul economiei reale? Profesorul și oficialul BNR vine cu o analiză economică pentru a-și susține argumentele. De la început, este interesant de remarcat că analiza și concluziile studiului sunt trecute prin filtrul viziunii economice de stânga a autorului. Dincolo, însă, de acest lucru, datele și abordarea analizei dlui Florin Georgescu merită remarcate în contextul în care tot mai mulți oameni de afaceri sau cetățeni își pun întrebarea: de ce creșterea economică nu se transmite la nivel micro, în rândul companiilor și populației.

România conduce detașat în clasamentul european al creșterii productivității muncii pe ora lucrată întocmit pe ultimii cinci ani, potrivit datelor furnizate de către Eurostat. În intervalul 2011-2015, acest indicator s-a îmbunătățit cu nu mai puțin de 18,7% raportat la media UE, mult peste situația consemnată în statele baltice Letonia (+11,0%) și Lituania (+8,5%), urmate de Bulgaria (+8,3%).

Citesc de câteva săptămâni opinii care mă plictisesc, pentru că învârt aceeași marotă. Potrivit acestora, politica monetară are rol definitoriu, nu e bine cum e implementată, însă nu prea se spune cum trebuie făcută.

Pe parcursul ultimilor zece ani, diferența dintre prețul curentului livrat populației și cel livrat în industrie a crescut în România de la 1% la 84%, potrivit datelor publicate recent de Eurostat. Această evoluție nu a făcut, însă, decât să urmărească tendința europeană în materie, diferența medie de preț între cele două tipuri de consumatori la nivelul UE fiind în prezent de 132%.

Rata inflației doboară noi recorduri, intrând puternic în domeniul negativ. Prețurile de consum, măsurate prin indicele prețurilor de consum (IPC), au fost mai mici cu 3,3% în luna aprilie 2016 comparativ cu luna aprilie 2015. Conform Institutului Național de Statistică, în luna aprilie 2016, ponderea mărfurilor și serviciilor care au înregistrat o scădere a prețurilor, comparativ cu aprilie 2015, este de 66,7%, cele care au avut creșteri cuprinse în intervalul 0 - 2,5% dețin o pondere de 20,0%. Aceste evoluții au la bază în principal decizii de politică fiscală: reducerea cotei standard a TVA de la 24 la 19% în două etape succesive, cu 4 puncte procentuale de la 1 ianuarie 2016 și cu încă 1 punct procentual de la 1 ianuarie 2017; extinderea sferei de aplicabilitate a cotelor TVA reduse pentru unele categorii de bunuri și servicii de la 1 iunie 2015 și 1 ianuarie 2016; eliminarea accizei speciale la combustibili la 1 ianuarie 2017. 

În ultimele 5 decenii, guvernele, instituțiile internaționale și un larg evantai de mișcări sociale globale s-au concentrat asupra unor dezvoltări teoretice și practice, strategii și politici care au declanșat coagularea unui larg consens global privind lupta împotriva sărăciei. De-a lungul acestei perioade, agenda globală de combatere a sărăciei s-a constituit într-o temă majoră a epocii contemporane, în permanentă dezvoltare, care a redefinit continuu potențialul și arsenalul de strategii și politici ale omenirii în combaterea acestui flagel.

Guvernul a discutat un pachet de măsuri de combatere a sărăciei. Anunțul public făcut de premierul Cioloș și publicarea câtorva elemente din prezentarea pe care am susținut-o în fața executivului au stârnit reacții. Ceea ce e foarte bine. Sunt cinci moduri de a defini sărăcia, dar la fiecare dintre ele România este pe ultimul loc din UE, la bătaie cu Bulgaria, pe alocuri. În mod particular, situația este dramatică atunci când vine vorba despre sărăcia în rândul copiilor și sărăcia în mediul rural.

Un recent articol din ediția americană a revistei Forbes mi-a trezit atenția în mod deosebit pentru că anunță într-un ton alarmant că, dacă nu cumva se schimbă între timp, „capitalismul va înfometa lumea până în 2050”. De altfel, dezbaterea pe modelul viitor al capitalismului a început mai demult. De fapt, dezbaterea e veche de când lumea (capitalistă).

Despre fenomenul sărăciei există date suficiente (statistici, încadrări în tipuri de sărăcie etc.) scoase la iveală în ton dramatic în special în timpul campaniilor electorale. Opoziția aduce la suprafață cu această ocazie suita proprie de situații reprobabile conexate sărăciei, în timp ce Puterea caută să minimizeze simptomele, cu sloganuri și/sau cheltuieli pe deficit. Evident, în paralel apar și promisiunile de schimbare în bine a situației dacă…

TTIP trebuie gândit și din perspectiva efectului asupra terților. Pe lângă retorica legată de stabilirea de SUA și UE a standardelor globale prin forța asocierii lor, există șanse reale de consecințe geoeconomice rezultate din derularea TTIP. Turcia, spre exemplu, are un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană care o obligă să își deschidă piața pentru ceilalți parteneri preferențiali ai UE, fără ca aceștia să aibă o obligație reciprocă. Din moment ce Turcia și SUA nu au un acord de liber schimb, rezultă că, pentru americani, accesul la piața europeană va veni cu tot cu Turcia ca cireașa de pe tort.

editorial Capitalul are roți, el vine singur dacă nu-i așternem gropi în față. Capitalul are roți și fuge ușor de un Stat-barieră. citește mai mult
analiticAți auzit de fractali? Ia uitați-vă la copaci! Ce vedeți? Niște structuri asimetrice, dar repetitive? Fractal este – potrivit definiției pe care o poate găsi oricine pe wikipedia – „o figură geometrică fragmentată sau frântă, care poate fi divizată în părți, astfel încât fiecare dintre acestea să fie (cel puțin) o copie miniaturală a întregului”. Termenul a fost introdus, în 1975, de Benoit Mandelbrot și provine din latinescul fractus, care înseamnă „fracturat” sau „spart”.
analiticÎn proiectul de buget pe anul 2016 al noului cabinet Dacian Cioloș, bugetul Serviciului Român de Informații (SRI) înregistrează o creștere spectaculoasă de aproape 20%, de la 1,55 miliarde lei în anul curent la 1,85 miliarde anul viitor. Această creștere bugetară extraordinară vine după o serie de impresionante creșteri succesive în cei doi ani precedenți, astfel încât din 2013 bugetul serviciului intern de informații sau de securitate a țării – sau, în orice caz, bugetul principalului serviciu interior de informații și securitate, că mai sunt câteva – a crescut cu nu mai puțin de 60%!
analiticSe discută, în ultimul timp, tot mai mult și mai insistent despre marile nereguli și abuzuri comise în procesul retrocedării bunurilor imobiliare (terenuri agricole, păduri, clădiri) naționalizate sau confiscate în timpul regimului comunist dictatorial. Pe măsură ce se înmulțesc dezvăluirile făcute de mass-media privind jaful nerușinat asupra patrimoniului național, crește nedumerirea și, totodată, indignarea opiniei publice autohtone, incapabilă să înțeleagă cum a fost posibil ca legi menite să repare marile nedreptăți, daunele (...)
Articole recomandate
Citește online varianta digitală
ECONOMISTUL nr. 16-17, 2016
Economistul 16-17, 14 octombrie 2016
Evenimente ASPES
Curs valutar
Social media
Alpha Bank
Alpha IMMpremier
Alpha IMMpremier
Alpha IMM Import-Export
Alpha IMM Import-Export
 • CECCAR
 • ASE
 • AFER
 • ROMSILVA
 • CAFR
 • BNR
 • ANAF
 • Curtea de Conturi
 • InterAgro
 • Catena
 • ICR
 • FNGCIMM
 • FRC
 • FRGC
 • Ministerul Economiei
 • SIF Banat-Crișana
 • AlphaBank
 • AOAR
 • PRO INVEST
 • Dignitas
 • The Money Channel
 • The Money Channel
 • Revista Audit Financiar
 • Revista PRACTICI DE AUDIT
 • Informația legislativă de care ai nevoie
 • Energy Report
 • Economia Online
 • Amfiteatru Economic
 • Œconomica
 • AIESEC
 • ASER
 • Hyperion
 • ISMB
 • Manpres
 • MailMan


rubrici ECONOMISTUL
Afaceri globale Am citit pentru dumneavoastră Business Cercetare, dezvoltare Dosar Finanțare Fonduri europene În dezbatere Macroeconomie Punctul pe I