Bine aţi venit la  ECONOMISTUL!
Săptămânalul comunităţii economico-financiare din România

Revista Economistul te ţine la curent cu ultimele ştiri, informaţii, articole şi analize din domeniile economic, financiar, academic naţional şi internaţional.

cultură
şi civilizaţie economică abonamente
Fii alături de noi în mediul social online și devino fanul nostru pe reţelele de socializare!

Economistul.ro foloseşte cookie-uri
Cookie-urile sunt fişiere text stocate pe calculatorul dvs. pentru a face experienţa navigării pe site mai eficientă şi mai plăcută.
Prin continuarea navigării, confirmaţi că sunteţi de acord cu folosirea cookie-urilor - află mai multe despre cookie-uri
Mergi sus
ECONOMISTUL

EDUCAȚIE & CDI
Cercetare și formare superioară în profil agricol. Vitalitate economică, integrare universitară

Florin Antonescu, profesor, jurnalist pe teme socio-economice
Economistul nr. 4, 29 februarie 2016

EDUCAȚIE & CDI Cercetare și formare superioară în profil agricol. Vitalitate economică, integrare universitară

Convorbire cu prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Cîmpeanu, rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, președintele Consiliului Național al Rectorilor

Cercetarea agricolă și formarea superioară de profil constituie domenii de importanță vitală în ansamblul economiei naționale, ca și în existența individuală de fiecare zi. O privire focalizată și, în același timp, interdependentă din perspectivă academică ne oferă prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Cîmpeanu, rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, președintele Consiliului Național al Rectorilor.

Florin Antonescu: Ce elemente definesc personalitatea USAMV, la nivelul sistemului național de învățământ, precum și în contextul specializat, de profil?

Sorin Mihai Cîmpeanu: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București este o instituție de educație și cercetare științifică, fiind recunoscută ca școală de învățământ superior agronomic cu o bogată tradiție în domeniu, în cei peste 160 de ani de existență. Universitatea se adaptează permanent ofertei de specializări, îmbunătățind calitatea procesului didactic, conform standardelor și perspectivelor de dezvoltare naționale și internaționale. USAMV reprezintă și un element activ în elaborarea și implementarea politicilor și programelor educaționale, de cercetare și de ocupare a forței de muncă la nivel național și internațional. Misiunea universității este ca, prin intermediul educației și al cercetării științifice, să formeze specialiști cu un înalt grad de calificare și cu competențe corespunzătoare exigențelor pieței forței de muncă în domenii precum științele inginerești, biologice și biomedicale. USAMV acoperă o arie de studii extrem de diversificată: Agricultură, Biologie, Silvicultură, Horticultură, Zootehnie, Medicină veterinară, Ingineria produselor alimentare, Inginerie civilă, Ingineria mediului, Inginerie geodezică, Biotehnologii, Științe inginerești aplicate, Inginerie și management, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală. Interesul pentru o cercetare pluridisciplinară se pliază armonios pe principiile unității în diversitate și a sincretismului. Universitatea aspiră spre excelența în domeniul învățământului, cercetării și inovării, prin procesul formării academice, prin educația pe tot parcursul vieții și integrarea în circuitul de valori universal, în acord cu exigențele unei societăți bazate pe cunoaștere: „o universitate pentru viață și agricultură prin educație și cercetare de înaltă calitate”. În anul 2015, universitatea a fost acreditată instituțional, fiindu-i acordat calificativul „Grad de încredere ridicat”.

FA: Din perspectivă universitară, în ce mod poate domeniul larg al științelor agronomice să se impună ca o zonă de interes, de atracție, în ziua de azi și pentru viitor?

SMC: Conform statisticilor ONU și FAO (Food Agricultural Organization), se așteaptă ca populația globului să ajungă în anul 2050 la cca 9-10 miliarde de locuitori. În vederea asigurării siguranței și securității alimentare, la momentul 2050, se estimează o creștere a necesarului de alimente cu cca 60-70%, având în vedere faptul că populația globului se confruntă cu o criză acută a apei, sărăcirea solurilor în elemente nutritive, erodarea agro-biodiversității vegetale și animale, reducerea disponibilului terenului arabil, schimbările climatice etc. În contextul problematic al sporirii necesarului de hrană pentru populația globului, dublat de condițiile limitării resurselor naturale și financiare, rolul specialistului agronom este realmente esențial în dezvoltarea prezentă și viitoare a societății. Conștientizarea rolului pe care specialistul agronom îl are în misiunea sa de asigurare a unei agriculturi sustenabile, care să facă față cerințelor actuale la nivel național și internațional, face din această profesie o zonă de interes atât pentru prezent, cât și pentru generațiile viitoare.

FA: Este un paradox ori o speculație sau o impresie că se intră tot mai ușor la facultate, dar avem tot mai puțini studenți?

SMC: Este o speculație, cu o importantă bază reală reprezentată de mai mulți factori, precum trendul demografic des-
crescător, de contextul economic, de rata scăzută de promovare a examenului de bacalaureat, de atractivitatea studiilor într-o altă țară etc. Totodată, un alt adevăr confirmat și de specialiștii din cadrul departamentelor de resurse umane este acela că mulți tineri absolvenți de învățământ liceal nu acordă o importanță semnalelor venite din zona pieței muncii, în momentul în care își aleg facultatea și specializarea, înainte de a-și întemeia și consolida o carieră. Studenții trebuie să analizeze și să discearnă dacă, după finalizarea studiilor universitare, vor dobândi cunoștințele necesare pentru a pune bazele unei cariere de succes. În cele mai multe cazuri, lipsa de informare cu privire la piața muncii face ca viitorii studenți să aleagă la întâmplare o unitate de învățământ superior, fără a se gândi la viitorul lor profesional. În cele din urmă, se poate ajunge, din păcate, la abandon, întrucât studentul observă că aptitudinile lui nu se pliază pe cerințele specializărilor alese.

FA: Care ar fi argumentele că diploma totuși contează, în pofida considerațiilor rezumate în formule de felul „diploma e un simplu carton”, „nu contează ce știi, contează ce știi să faci”?

SMC: Se spune adesea că cea mai bună metodă pentru ca un individ să dețină valori morale este educația. Educația ne oferă posibilitatea să transmitem, printr-o cercetare profundă, ceea ce înseamnă condiția umană. Cultura, care ordonează spiritul și modelează personalitatea, e în serviciul omului. De aceea, ea nu poate fi considerată o marfă, pe același plan cu alte bunuri de consum. Cultura este una dintre cele mai frumoase activități umane. Educația este una dintre experiențele complexe, având un efect formativ asupra intelectului și caracterului unui individ. În sens strict formal, educația este procesul prin intermediul căruia societatea transmite în mod deliberat și din generație în generație cunoștințele acumulate, abilitățile și valorile. Educația cuprinde trei aspecte primordiale: instruirea, predarea și învățarea. Dacă primele două îl au în centru pe profesor ca axis mundis, cea de-a treia îl privește și îl implică direct pe student, cel asupra căruia trebuie să se răsfrângă bagajul cultural al mentorului său. Educația percepută ca o știință nu poate fi separată de tradițiile educaționale care au existat anterior. Adulții obișnuiau încă de timpuriu să-și instruiască tinerii din societatea lor, transmițându-le cunoașterea și abilitățile care îi făceau mai puternici și mai încrezători în forțele proprii. Dezvoltarea omenirii a depins de acest transfer de informații, într-o formă clară și structurată, de la o generație la alta. În ziua de astăzi, învățământul se dorește a fi formal, iar oamenii au tendința de a conferi o valoare însemnată eficienței în educație văzută nu ca un mijloc, ci ca un produs de piață. În mentalul colectiv, cu certitudine, încă s-a mai păstrat o mică parte din paradigma revoluției industriale care promova ideea educației ca unealtă în realizarea celor mai eficiente metode de producție. Cu toate acestea, educația este o dezvoltare atât prin, cât și pentru experiență. Unul dintre principiile fundamentale ale experienței este cel al continuumului experiențial. Acest principiu semnifică faptul că fiecare experiență conține ceva din experiențele anterioare ei. În acest fel, fiecare experiență trăiește în experiențele ulterioare, iar educația nu este altceva decât o reorganizare sau o reconstrucție permanentă a experienței. Altfel spus, actul experiențial ca reconstrucție este un act educațional în sens larg. Aceasta reprezintă esența educației progresiviste. Realitatea existenței fiecărui membru al societății umane impune necesitatea educației, care săvârșește procesul social de transmitere, de comunicare a deprinderilor de a face, a gândi și de a simți, precum și a idealurilor, a speranțelor și a așteptărilor, a normelor și a opiniilor de la vârstnicii ce tind să dispară din viața societății la tinerii care pășesc în ea. Așadar, consider că este important să primești o diplomă, dar este vital să cunoști traseul profesional. Important este să dobândești cunoștințe, să le însușești și să le gestionezi conform cerințelor pieței muncii și ale societății per ansamblu.

FA: În contextul prezent, ce așteptări (poate chiar cerințe) ar trebui să manifeste societatea față de o universitate?

SMC: Arta, știința și cultura reprezintă fundamentul dezvoltării societății omenești. Cunoașterea a devenit baza interpretării realității, iar educația nu se poate lipsi de acest aspect crucial. În societatea metamorfozată a prezentului, singura realitate care își păstrează rolul de adaptare în societate este instruirea. Într-o astfel de societate, mediul academic trebuie să aibă o permanentă legătură cu factorii decizionali, realizându-se astfel o corelare corectă cu cerințele de pe piața muncii. Aici intervine și rolul Consiliului Național al Rectorilor, un organism ce reprezintă mediul academic în raport cu mediul economic.

comentarii
arhivă

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!
comments powered by Disqus


articole
din aceeași categorie
arhivă

Într-un domeniu precum cel al pregătirii profesionale, interferența ideilor teoretice cu practica ar trebui să treacă de la sine dincolo de banalitatea formulărilor. Și totuși, la noi necesara legătură se menține de ani buni la nivelul dezideratului. De data aceasta, includerea educației între domeniile strategice de acțiune, cu prioritatea acordată învățământului profesional-dual, poate constitui o bază de materializare efectivă a unor idei benefice pentru societate în ansamblu. Premisele s-au întrevăzut ceva mai devreme. Una dintre ele este creșterea de câțiva ani a numărului de absolvenți ai gimnaziului care merg mai departe la școala profesională: de la 12.000 înscriși în 2012-2013, la 47.600 în 2013-2014 și la 68.682 în 2015-2016. Peste 5.500 de întreprinderi (de la IMM-uri, la firme mari) susțin activitatea practică a elevilor.

Fără date certe asupra efectivelor (registrul național al experților în domeniu se menține în faza de obiectiv), cercetarea-dezvoltarea-inovarea din România se preconizează să atingă, în sectorul public, 15.000 de angajați în 2017 și 17.000 în 2020; în ultimii ani, totalul cercetătorilor din unități de stat oscilează în jurul a 12.500. În sectorul privat, numărul cercetătorilor era, în momentul lansării strategiei în domeniu pentru perioada 2014-2020, de aproximativ 3.500, cu obiectivul ajungerii la 7.000 anul viitor și la 14.500 în 2020. Cheltuielile publice pentru cercetare-dezvoltare-inovare ar urma să crească de la (abia) o apropiere de 0,3% din PIB în ultimii ani la 0,63% în 2017 și la 1,0% în 2020. Cheltuielile sectorului de afaceri au ca ținte 0,6% din PIB anul viitor și 1,0% în 2020, de la 0,17 procente în perioada din urmă. Ponderea întreprinderilor mici și mijlocii care introduc în rezultatele activității lor produse și servicii inovative este prevăzut să ajungă, în 2020, la 20% din totalul IMM-urilor, de la 16% în 2017.

Interviu cu prof. univ. dr. Gheorghe Zaman, membru corespondent  al Academiei Române, director al Institutului de Economie Națională, președinte AGER

După BREXIT, dacă ieșirea va fi definitivă (?!), România va deveni din a șaptea, a șasea țară în UE ca număr de locuitori. Trebuie să fie clar însă că nu numai poziția României ca număr de locuitori se va schimba, ci însăși întreaga politică de acum încolo se va desfășura într-o Uniune Europeană care va cunoaște obligatoriu o schimbare radicală.

În calitatea sa de Operator al Pieței de Echilibrare, CNTEE Transelectrica SA derulează cu deplină responsabilitate toate activitățile prevăzute de reglementările în vigoare privind funcționarea Pieței de Echilibrare.Respingem categoric afirmațiile domnului Herscu Cutișteanu, care denaturează principiile de bază ale Pieței de Echilibrare, respectiv elementele care stau la baza calculului dezechilibrelor, afectând atât imaginea CNTEE Transelectrica SA, cât și Reglementările pieței emise de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), inducând astfel opiniei publice o percepție falsă asupra realității.

ASPES și „Economistul” au organizat o masă rotundă pe tema funcționării pieței de echilibrare și a rolului Transelectrica în PE (Piața de Echilibrare), o temă de actualitate, a cărei aprofundare suscită interes. O dovadă în acest sens este participarea la dezbatere, din partea furnizorilor de energie, a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, a Protecției Consumatorilor, a unor companii, precum Transelectrica, Hidroelectrica, Case de avocatură etc. În context, a fost analizat impactul financiar al serviciilor de echilibrare asupra veniturilor totale ale companiei Transelectrica.

Frecvent apare întrebarea: de ce emigrează medicii? Și cum de tot mai mulți pacienți se tratează în afara granițelor? Faptele reprobabile percepute ca insuficient sancționate generează lipsă de încredere în rândul pacienților care aleg apoi să își încredințeze valorile supreme –sănătatea și viața – clinicilor din străinătate.

România 2015. Starea economică” este a optsprezecea apariție editorială anuală, în seria publicată de Editura Economică începând cu anul 1998. Lucrarea analizează evoluția situației economice a României, în termeni generali și preciși, până în iunie 2015, care s-a depreciat pe fondul efectelor crizei economico-financiare pe plan mondial, cu efecte devastatoare și în țara noastră. Am sugerat foarte clar, încă din 2006, iminenta atingere violentă a economiei României de efectele crizei mondiale, neexistând nicio posibilitate de evitare și nici măcar de diminuare. Din nefericire pentru starea economiei românești, criza s-a suprapus pe o situație internă particulară de instabilitate politică și morală, care a bulversat întreaga evoluție social-economică. 

Interviu cu Anca Sucală (Managing Partner Roedl & Partner), Marius Meleșteu (Strauss România), Nina Brătfălean (BMW), Ioana Bulat (Xerox), Dragoș Atanasiu (Eurolines), Alexandru Bâldea (Artmark).

editorial Capitalul are roți, el vine singur dacă nu-i așternem gropi în față. Capitalul are roți și fuge ușor de un Stat-barieră. citește mai mult
analiticAți auzit de fractali? Ia uitați-vă la copaci! Ce vedeți? Niște structuri asimetrice, dar repetitive? Fractal este – potrivit definiției pe care o poate găsi oricine pe wikipedia – „o figură geometrică fragmentată sau frântă, care poate fi divizată în părți, astfel încât fiecare dintre acestea să fie (cel puțin) o copie miniaturală a întregului”. Termenul a fost introdus, în 1975, de Benoit Mandelbrot și provine din latinescul fractus, care înseamnă „fracturat” sau „spart”.
analiticÎn proiectul de buget pe anul 2016 al noului cabinet Dacian Cioloș, bugetul Serviciului Român de Informații (SRI) înregistrează o creștere spectaculoasă de aproape 20%, de la 1,55 miliarde lei în anul curent la 1,85 miliarde anul viitor. Această creștere bugetară extraordinară vine după o serie de impresionante creșteri succesive în cei doi ani precedenți, astfel încât din 2013 bugetul serviciului intern de informații sau de securitate a țării – sau, în orice caz, bugetul principalului serviciu interior de informații și securitate, că mai sunt câteva – a crescut cu nu mai puțin de 60%!
analiticSe discută, în ultimul timp, tot mai mult și mai insistent despre marile nereguli și abuzuri comise în procesul retrocedării bunurilor imobiliare (terenuri agricole, păduri, clădiri) naționalizate sau confiscate în timpul regimului comunist dictatorial. Pe măsură ce se înmulțesc dezvăluirile făcute de mass-media privind jaful nerușinat asupra patrimoniului național, crește nedumerirea și, totodată, indignarea opiniei publice autohtone, incapabilă să înțeleagă cum a fost posibil ca legi menite să repare marile nedreptăți, daunele (...)
Articole recomandate
Citește online varianta digitală
ECONOMISTUL nr. 16-17, 2016
Economistul 16-17, 14 octombrie 2016
Evenimente ASPES
Curs valutar
Social media
Alpha Bank
Alpha IMMpremier
Alpha IMMpremier
Alpha IMM Import-Export
Alpha IMM Import-Export
 • CECCAR
 • ASE
 • AFER
 • ROMSILVA
 • CAFR
 • BNR
 • ANAF
 • Curtea de Conturi
 • InterAgro
 • Catena
 • ICR
 • FNGCIMM
 • FRC
 • FRGC
 • Ministerul Economiei
 • SIF Banat-Crișana
 • AlphaBank
 • AOAR
 • PRO INVEST
 • Dignitas
 • The Money Channel
 • The Money Channel
 • Revista Audit Financiar
 • Revista PRACTICI DE AUDIT
 • Informația legislativă de care ai nevoie
 • Energy Report
 • Economia Online
 • Amfiteatru Economic
 • Œconomica
 • AIESEC
 • ASER
 • Hyperion
 • ISMB
 • Manpres
 • MailMan


rubrici ECONOMISTUL
Afaceri globale Am citit pentru dumneavoastră Business Cercetare, dezvoltare Dosar Finanţare Fonduri europene În dezbatere Macroeconomie Punctul pe I