Bine ați venit la  ECONOMISTUL!
Săptămânalul comunității economico-financiare din România

Revista Economistul te ține la curent cu ultimele știri, informații, articole și analize din domeniile economic, financiar, academic național și internațional.

cultură
și civilizație economică abonamente
Fii alături de noi în mediul social online și devino fanul nostru pe rețelele de socializare!

Economistul.ro folosește cookie-uri
Cookie-urile sunt fișiere text stocate pe calculatorul dvs. pentru a face experiența navigării pe site mai eficientă și mai plăcută.
Prin continuarea navigării, confirmați că sunteți de acord cu folosirea cookie-urilor - află mai multe despre cookie-uri
Mergi sus
ECONOMISTUL

Drept la replică al CNTEE Transelectrica SA

Economistul nr. 12, 19 iulie 2016

Drept la replică al CNTEE Transelectrica SA

În calitatea sa de Operator al Pieței de Echilibrare, CNTEE Transelectrica SA derulează cu deplină responsabilitate toate activitățile prevăzute de reglementările în vigoare privind funcționarea Pieței de Echilibrare.

Respingem categoric afirmațiile domnului Herscu Cutișteanu, care denaturează principiile de bază ale Pieței de Echilibrare, respectiv elementele care stau la baza calculului dezechilibrelor, afectând atât imaginea CNTEE Transelectrica SA, cât și Reglementările pieței emise de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), inducând astfel opiniei publice o percepție falsă asupra realității.

Pentru clarificarea rolului CNTEE Transelectrica SA în funcționarea Pieței de Echilibrare și a principiilor care stau la baza funcționării acesteia în cele ce urmează, facem câteva precizări. 

 1. Aspecte generale privind funcționarea Pieței de Echilibrare 

Mecanismele de echilibrare pe piața angro de energie electrică au fost și sunt stipulate în:

- Legea energiei electrice nr. 1312007 și Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123 din 16.07.2012, cu completările și modificările ulterioare;

- Codul Comercial al pieței angro de energie electrică, aprobat prin Ordin al președintelui ANRE nr. 2512004 și sunt reglementate prin Ordine și Decizii ale ANRE, care precizează modalitățile de aplicare efective.

Principiile de funcționare ale Pieței de Echilibrare se referă la compensarea dezechilibrelor, adică a abaterilor de la valorile notificate (contractate) ale producției și consumului de energie electrică, după cum este precizat în Codul Comercial al pieței angro de energie electrică, la Art. 3.4.1.:

,,Art. 3.4.1 Pe Piața de Echilibrare, Operatorul de Transport și de Sistem (OTS) cumpără sau vinde energie electrică activă de la/către participanții la piață deținători de unități/consumuri dispecerizabile, în scopul compensării abaterilor de la valorile programate ale producției și consumului de energie electrică”.

Pentru a participa la piața de energie electrică fiecare participant (titular de licență în domeniul energiei electrice) are obligația de a se constitui ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea (PRE) sau să delege responsabilitatea echilibrării către o PRE conform Art. 10.2.2.1, 10.2.2.2 din Codul Comercial al pieței angro de energie electrică și să încheie cu OTS Convenția de Asumare a Responsabilității Echilibrării (Convenția de PRE), conform Art. 10.3.5.1 si 10.3.5.4:

,,Art. 10.2.2.1. Fiecare Titular de Licență trebuie să-și asume Responsabilitatea Echilibrării față de OTS, pentru întreaga sa producție, achiziție, import, consum, vânzare sau export de energie electrică”.

,,Art. 10.2.2.2. Titularii de Licență care-și asumă Responsabilitatea Echilibrării față de OTS trebuie să se înregistreze ca PRE, conform prevederilor secțiunii 10.3.2”.

,,Art. 10.3.5.1. Convenția de Asumare a Responsabilității Echilibrării este un acord bilateral între OTS pe de o parte, și un Titular de Licență, pe de altă parte, care stabilește drepturile și obligațiile reciproce ale OTS, și respectiv ale Titularului de Licență acționând în calitate de PRE”.

,,Art. 10.3.5.4. Convențiile de Asumare a Responsabilității Echilibrării se bazează pe o convenție-cadru care este stabilită și publicată de OTS și aprobată de Autoritatea Competentă”.

Prin semnarea Convenției de Asumare a Responsabilității Echilibrării (Convenția de PRE), se certifică faptul că fiecare PRE și-a asumat toate obligațiile ce-i revin, că va respecta toate prevederile legate din Codul Comercial al pieței angro de energie electrică (Capitolele 10.2, 10.3) din Convenția de PRE și din toată legislația internă primară și secundară emisă în aplicarea regulilor de funcționare a Pieței de Echilibrare. Legat de decontarea dezechilibrelor PRE și responsabilitățile care revin PPE și PRE, Codul Comercial al pieței angro de energie electrică, precizează:

,,Art. 10.1.1.2. Participanții la Piața de Energie Electrică care devin activi pe Piața Națională de Electricitate, trebuie să-și asume responsabilitatea financiară pentru impactul acțiunilor lor asupra operării sigure, stabile și economice a SEN”.

,,Art. 10.3.1.4. Fiecare PRE își asumă responsabilitatea față de OTS pentru suma Dezechilibrelor între producție, achiziție, import, consum, vânzări și export pentru Titularii de Licență pentru care au Responsabilitatea Echilibrării. Dezechilibrele vor fi calculate și compensate conform prevederilor secțiunilor 12.3 și 14.7”.

,,Art. 10.2.1.1. în prezentul Cod Comercial, Responsabilitatea Echilibrării revine Titularilor de Licență corespunzători pentru:

 1. a) asigurarea echilibrului între producția măsurată și achizițiile programate și importurile de energie electrică, pe de o parte, și consumul măsurat și vânzările programate și exporturile de energie electrică, pe de altă parte, pentru unul sau mai multe Puncte de Racordare și/sau pentru una sau mai multe tranzacții bilaterale.
 2. b) asumarea responsabilității financiare față de OTS pentru toate Dezechilibrele fizice care apar datorită producției programate sau realizate, achiziției, importului, consumului, vânzărilor și exportului de energie electrică pentru unul sau mai multe Puncte de Racordare și/sau una sau mai multe tranzacții bilaterale care nu sunt echilibrate”.

Dezechilibrul PRE se determină separat pentru fiecare PRE și pentru fiecare Interval de Dispecerizare, ca diferență între:

 1. a) Poziția Netă Contractuală a PRE, și
 2. b) Poziția Netă Măsurată a PRE.

Conform prevederilor Art. 12.1.2.2, Poziția Netă Contractuală a fiecărei PRE se determină pe baza tuturor Livrărilor Contractuale de Energie Electrică stabilite cu alte PRE, inclusiv acele Tranzacții derulate prin PZU și prin PE.

Conform prevederilor Codului Comercial al pieței angro de energie electrică, pentru asigurarea funcționării Pieței de Energie Electrică, OTS – respectiv CNTEE Transelectrica SA colectează sumele datorate de PRE pentru dezechilibrele negative și redistribuirea costurilor cu echilibrarea, precum și sumele datorate de PPE – Participanți pe Piața de Echilibrare pentru energia de reglaj la scădere de putere și plătește la PPE pentru energia de reglaj la creștere de putere și la PRE pentru dezechilibrele pozitive, în baza Notelor de Decontare întocmite de către OPCOM. Aceasta se reflectă în Convențiile încheiate de OTS cu PPE, respectiv PRE.

Prin neplata dezechilibrelor create de un PRE sunt afectați participanții la piață care au contribuit la echilibrarea sistemului.

Precizăm că numărul PRE-urilor participante la piața de energie electrică a variat, în perioada 2012-2016, de la un număr de 115 PRE-uri la un număr de 110 PRE-uri constituite. Este de neînțeles, cum un singur PRE, respectiv directorul general al societății Petprod SRL, domnul Herscu Cutișteanu, nu cunoaște acest mecanism, contestă obligațiile pe care le are și interpretează eronat funcționarea Pieței de Echilibrare, deși la licențiere la ANRE a declarat că și-a însușit acest lucru.

Este inacceptabil ca după 11 ani de funcționare a Pieței de Echilibrare, domnul Herscu Cutișteanu, a cărui firmă a fost printre primele firme înregistrate ca PRE în Piața de Echilibrare în anul 2005, să conteste principiile de bază ale Pieței de Echilibrare, respectiv calculul dezechilibrelor pentru care și-a asumat responsabilitatea prin semnarea convenției PRE. Mai mult, termenul de ,,notificare fizică”, noțiune de bază în funcționarea Pieței de Echilibrare, este utilizată în mod eronat în cadrul articolului, fiind asimilată unei prognoze de energie electrică în loc de cantitățile de energie electrică contractate. Prognoza de producție sau de consum trebuie să stea la baza achizițiilor de energie electrică de pe piețele de energie electrică, care în procesul de transmitere a datelor pe Piața de Echilibrare devin ,,notificări fizice”. În acest sens, este foarte importantă acuratețea acestor prognoze, astfel încât diferențele între poziția netă măsurată și poziția netă contractuală să fie cât mai mici, implicit costurile dezechilibrelor aferente să fie cât mai mici. 

 1. ,,Câștigul” CNTEE Transelectrica SA pe Piața de Echilibrare 

În conformitate cu Anexa la Licență pentru transportul de energie electrică și furnizarea serviciului de sistem nr. 16112000 emisă de ANRE, Art. 3 (3): CNTEE Transelectrica SA organizează și administrează Piața de Echilibrare, în calitate de operator al acestei piețe.

CNTEE Transelectrica SA prestează serviciul de administrare, fiind remunerată doar pentru acest serviciu, în baza unui tarif reglementat, determinat de către ANRE, în conformitate cu Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem și nu pe baza veniturilor și cheltuielilor înregistrate pe Piața de Echilibrare. Activitatea de echilibrare în sine se concluzionează cu un câștig ,,zero” pentru CNTEE Transelectrica SA, aceasta fiind o activitate de tip ,,non-profit”.

 1. Precizări privind activitatea pe piața de energie a autorului articolului 

Autorul articolului, pe numele său Herscu Cutișteanu, a deținut funcția de director general al SC Petprod SRL, societate care a funcționat pe piața de energie electrică până în martie 2012. SC Petprod SRL a avut în derulare cu CNTEE Transelectrica SA următoarele contracte:

- contractul pentru prestarea serviciului de transport energie electrică nr. Cl66/21.07.2005;

- contractul încheiat între administratorul schemei de sprijin și plătitorul de contribuție pentru colectarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență nr. C230/08.04.2011;

- convenția PRE nr. Cl09/23.03.201l.

Precizăm faptul că, la licențiere, SC Petprod SRL, prin directorul său general domnul Herscu Cutișteanu, a declarat că deține personal calificat în gestionarea pieței de energie și că își însușește reglementările ANRE cu privire la funcționarea pieței angro de energie, implicit și a Pieței de Echilibrare.

În momentul de față, domnul Herscu Cutișteanu este tot directorul general la SC Petprod SRL, societate a cărei licență de furnizare a expirat la 23.05.2013. În anul 2012 a fost înființată o nouă firmă cu denumire apropiată, SC Petprod PRE SRL cu sediul la aceeași adresă cu SC Petprod SRL, anume, în București, sector 1, str. Pictorul G.D. Mirea nr.14, ap.1, camera 1, unde domnul Herscu Cutișteanu figurează ca ,,specialist în energie”. Licența de furnizare energie electrică a acestei firme nr. 1132/28.11.2012 a expirat în 27.11.2014.

Precizăm faptul că cele două firme SC Petprod SRL și SC Petprod PRE SRL nu mai sunt active în piața angro de energie electrică.

Ca o consecință a activității desfășurate de firma SC Petprod SRL pe Piața de Echilibrare și a nerespectării obligațiilor contractuale ale acesteia, CNTEE Transelectrica SA a acționat în instanță SC Petprod SRL pentru recuperarea unei creanțe comerciale totale neîncasate în sumă de 29.825.075 lei.

Nota redacției: din verificările efectuate rezultă că nu există niciun litigiu în pretenții a Transelectrica împotriva Petprod.

Există un litigiu „Acțiune în constatare” a SC Petprod împotriva Transelectrica.

comentarii
arhivă

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!
comments powered by Disqus


articole
din aceeași categorie
arhivă

Într-un domeniu precum cel al pregătirii profesionale, interferența ideilor teoretice cu practica ar trebui să treacă de la sine dincolo de banalitatea formulărilor. Și totuși, la noi necesara legătură se menține de ani buni la nivelul dezideratului. De data aceasta, includerea educației între domeniile strategice de acțiune, cu prioritatea acordată învățământului profesional-dual, poate constitui o bază de materializare efectivă a unor idei benefice pentru societate în ansamblu. Premisele s-au întrevăzut ceva mai devreme. Una dintre ele este creșterea de câțiva ani a numărului de absolvenți ai gimnaziului care merg mai departe la școala profesională: de la 12.000 înscriși în 2012-2013, la 47.600 în 2013-2014 și la 68.682 în 2015-2016. Peste 5.500 de întreprinderi (de la IMM-uri, la firme mari) susțin activitatea practică a elevilor.

Fără date certe asupra efectivelor (registrul național al experților în domeniu se menține în faza de obiectiv), cercetarea-dezvoltarea-inovarea din România se preconizează să atingă, în sectorul public, 15.000 de angajați în 2017 și 17.000 în 2020; în ultimii ani, totalul cercetătorilor din unități de stat oscilează în jurul a 12.500. În sectorul privat, numărul cercetătorilor era, în momentul lansării strategiei în domeniu pentru perioada 2014-2020, de aproximativ 3.500, cu obiectivul ajungerii la 7.000 anul viitor și la 14.500 în 2020. Cheltuielile publice pentru cercetare-dezvoltare-inovare ar urma să crească de la (abia) o apropiere de 0,3% din PIB în ultimii ani la 0,63% în 2017 și la 1,0% în 2020. Cheltuielile sectorului de afaceri au ca ținte 0,6% din PIB anul viitor și 1,0% în 2020, de la 0,17 procente în perioada din urmă. Ponderea întreprinderilor mici și mijlocii care introduc în rezultatele activității lor produse și servicii inovative este prevăzut să ajungă, în 2020, la 20% din totalul IMM-urilor, de la 16% în 2017.

Interviu cu prof. univ. dr. Gheorghe Zaman, membru corespondent  al Academiei Române, director al Institutului de Economie Națională, președinte AGER

După BREXIT, dacă ieșirea va fi definitivă (?!), România va deveni din a șaptea, a șasea țară în UE ca număr de locuitori. Trebuie să fie clar însă că nu numai poziția României ca număr de locuitori se va schimba, ci însăși întreaga politică de acum încolo se va desfășura într-o Uniune Europeană care va cunoaște obligatoriu o schimbare radicală.

ASPES și „Economistul” au organizat o masă rotundă pe tema funcționării pieței de echilibrare și a rolului Transelectrica în PE (Piața de Echilibrare), o temă de actualitate, a cărei aprofundare suscită interes. O dovadă în acest sens este participarea la dezbatere, din partea furnizorilor de energie, a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, a Protecției Consumatorilor, a unor companii, precum Transelectrica, Hidroelectrica, Case de avocatură etc. În context, a fost analizat impactul financiar al serviciilor de echilibrare asupra veniturilor totale ale companiei Transelectrica.

Frecvent apare întrebarea: de ce emigrează medicii? Și cum de tot mai mulți pacienți se tratează în afara granițelor? Faptele reprobabile percepute ca insuficient sancționate generează lipsă de încredere în rândul pacienților care aleg apoi să își încredințeze valorile supreme –sănătatea și viața – clinicilor din străinătate.

România 2015. Starea economică” este a optsprezecea apariție editorială anuală, în seria publicată de Editura Economică începând cu anul 1998. Lucrarea analizează evoluția situației economice a României, în termeni generali și preciși, până în iunie 2015, care s-a depreciat pe fondul efectelor crizei economico-financiare pe plan mondial, cu efecte devastatoare și în țara noastră. Am sugerat foarte clar, încă din 2006, iminenta atingere violentă a economiei României de efectele crizei mondiale, neexistând nicio posibilitate de evitare și nici măcar de diminuare. Din nefericire pentru starea economiei românești, criza s-a suprapus pe o situație internă particulară de instabilitate politică și morală, care a bulversat întreaga evoluție social-economică. 

Interviu cu Anca Sucală (Managing Partner Roedl & Partner), Marius Meleșteu (Strauss România), Nina Brătfălean (BMW), Ioana Bulat (Xerox), Dragoș Atanasiu (Eurolines), Alexandru Bâldea (Artmark).

Interviu cu Alexandre Constantinescu, Executive Partner, Satriun Group

editorial Capitalul are roți, el vine singur dacă nu-i așternem gropi în față. Capitalul are roți și fuge ușor de un Stat-barieră. citește mai mult
analiticAți auzit de fractali? Ia uitați-vă la copaci! Ce vedeți? Niște structuri asimetrice, dar repetitive? Fractal este – potrivit definiției pe care o poate găsi oricine pe wikipedia – „o figură geometrică fragmentată sau frântă, care poate fi divizată în părți, astfel încât fiecare dintre acestea să fie (cel puțin) o copie miniaturală a întregului”. Termenul a fost introdus, în 1975, de Benoit Mandelbrot și provine din latinescul fractus, care înseamnă „fracturat” sau „spart”.
analiticÎn proiectul de buget pe anul 2016 al noului cabinet Dacian Cioloș, bugetul Serviciului Român de Informații (SRI) înregistrează o creștere spectaculoasă de aproape 20%, de la 1,55 miliarde lei în anul curent la 1,85 miliarde anul viitor. Această creștere bugetară extraordinară vine după o serie de impresionante creșteri succesive în cei doi ani precedenți, astfel încât din 2013 bugetul serviciului intern de informații sau de securitate a țării – sau, în orice caz, bugetul principalului serviciu interior de informații și securitate, că mai sunt câteva – a crescut cu nu mai puțin de 60%!
analiticSe discută, în ultimul timp, tot mai mult și mai insistent despre marile nereguli și abuzuri comise în procesul retrocedării bunurilor imobiliare (terenuri agricole, păduri, clădiri) naționalizate sau confiscate în timpul regimului comunist dictatorial. Pe măsură ce se înmulțesc dezvăluirile făcute de mass-media privind jaful nerușinat asupra patrimoniului național, crește nedumerirea și, totodată, indignarea opiniei publice autohtone, incapabilă să înțeleagă cum a fost posibil ca legi menite să repare marile nedreptăți, daunele (...)
Articole recomandate
Citește online varianta digitală
ECONOMISTUL nr. 16-17, 2016
Economistul 16-17, 14 octombrie 2016
Evenimente ASPES
Curs valutar
Social media
Alpha Bank
Alpha IMMpremier
Alpha IMMpremier
Alpha IMM Import-Export
Alpha IMM Import-Export
 • CECCAR
 • ASE
 • AFER
 • ROMSILVA
 • CAFR
 • BNR
 • ANAF
 • Curtea de Conturi
 • InterAgro
 • Catena
 • ICR
 • FNGCIMM
 • FRC
 • FRGC
 • Ministerul Economiei
 • SIF Banat-Crișana
 • AlphaBank
 • AOAR
 • PRO INVEST
 • Dignitas
 • The Money Channel
 • The Money Channel
 • Revista Audit Financiar
 • Revista PRACTICI DE AUDIT
 • Informația legislativă de care ai nevoie
 • Energy Report
 • Economia Online
 • Amfiteatru Economic
 • Œconomica
 • AIESEC
 • ASER
 • Hyperion
 • ISMB
 • Manpres
 • MailMan


rubrici ECONOMISTUL
Afaceri globale Am citit pentru dumneavoastră Business Cercetare, dezvoltare Dosar Finanțare Fonduri europene În dezbatere Macroeconomie Punctul pe I