Bine ați venit la  ECONOMISTUL!
Săptămânalul comunității economico-financiare din România

Revista Economistul te ține la curent cu ultimele știri, informații, articole și analize din domeniile economic, financiar, academic național și internațional.

cultură
și civilizație economică abonamente
Fii alături de noi în mediul social online și devino fanul nostru pe rețelele de socializare!

Economistul.ro folosește cookie-uri
Cookie-urile sunt fișiere text stocate pe calculatorul dvs. pentru a face experiența navigării pe site mai eficientă și mai plăcută.
Prin continuarea navigării, confirmați că sunteți de acord cu folosirea cookie-urilor - află mai multe despre cookie-uri
Mergi sus
ECONOMISTUL
dosare › Resursele strategice ale României

 Resursele de apă – „aurul incolor” al României  Viziune integratoare pentru acțiuni coordonate
Economistul nr. 13-14, 14 aprilie 2014 
Consacrăm un spațiu amplu manifestărilor prilejuite în această primăvară de Ziua Mondială a Apei. În acest fel, s-au readus în atenție o serie de teme de cel mai mare interes susținute de oficiali la nivel guvernamental și departamental, de reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri, astfel încât s-a putut contura o imagine mai cuprinzătoare asupra modului în care sunt abordate aspecte esențiale privind valorificarea resurselor de care ne ocupăm.

 Resursele de apă – „aurul incolor” al României  Instrumente de management și sistemul informaţional suport
Economistul nr. 13-14, 14 aprilie 2014 
Se impune a remarca, în continuare, că principalul instrument de management al apei este schema directoare de management și amenajare a bazinelor hidrografice, cu două componente principale: Planul de management și planul de amenajare al bazinului hidrografic.

 Resursele de apă – „aurul incolor” al României  Stările de fapt și obiectivele pe termen scurt și mediu
Economistul nr. 13-14, 14 aprilie 2014 
Din totalul de 65% din populația țării care beneficiază de apă potabilă distribuită prin sistem centralizat public, 76% reprezintă populația din mediul urban, iar 24 % populația din mediul rural. În ceea ce privește Directiva Consiliului nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, România aplică art. 5(8) și 5(4) ale Directivei și declară întregul său teritoriu drept zonă sensibilă.

 Resursele de apă – „aurul incolor” al României  În loc de concluzii
Economistul nr. 13-14, 14 aprilie 2014 
În contextul modificărilor climatice este necesară reevaluarea și actualizarea permanentă a potențialului hidrologic, inclusiv din punctul de vedere al tehnologiilor de cultură și de creștere a animalelor, reanalizarea gradului de asigurare a lucrărilor hidrotehnice cu rol de regularizare, captare și distribuție a apei către utilizatori, inclusiv agricultură, cu impact asupra dezvoltării durabile a ruralului românesc.

 Resurse strategice ale României  Sarea – tradiție fascinantă și resursă vitală
Economistul nr. 13-14, 14 aprilie 2014 
Folosirea și importanța sării a crescut odată cu apariția civilizației industriale. În prezent, doar 6-8% din producția mondială anuală de sare este destinată consumului uman, restul este utilizat în industrie ca fiind unul din cele „Big Five – cele cinci” ingrediente de bază ale industriei chimice: sulf, cărbune, calcar și petrol.

 Resursele strategice ale României: fondul forestier  Pădurea – rezervor și generator de viață
Economistul nr. 15-16, 28 aprilie 2014 
În anul 2011, Organizația Națiunilor Unite (ONU) a anunțat că populația globului a depășit pragul istoric de 7 miliarde de locuitori. Sunt 7 miliarde de oameni care au nevoie de apă, aer, hrană, locuințe și energie pentru a trăi în condiții decente. Principalul rezervor și totodată generator al acestor elemente vitale îl constituie pădurile planetei. Pădurile previn eroziunea solului, reglează clima, furnizează apă curată și combustibili.

 Resursele strategice ale României: fondul forestier  Romsilva – abordare în concordanţă cu noua strategie forestieră europeană
Economistul nr. 15-16, 28 aprilie 2014 
Gospodărirea și conservarea resursei naturale pe care o reprezintă pădurile sunt abordate de Romsilva în concordanță cu noua strategie forestieră europeană. La aceasta se referă dr. ing. Adam Crăciunescu, director general al RNP – Romsilva, în lucrarea elaborată împreună cu dr. ing. Ion Machedon, prezentată la simpozionul dedicat Zilei internaționale a pădurii 2014, organizat de Romsilva, lucrare din care prezentăm câteva extrase.

 Resursele strategice ale României: fondul forestier  Soluţii de adaptare a silviculturii românești la schimbările climatice
Economistul nr. 15-16, 28 aprilie 2014 
Scenariile climatice elaborate de Grupul de Experți ONU pentru perioada 2000-2100 (IPCC, 1997-2013) prevăd (în majoritatea variantelor testate) încălziri globale de circa 2 grade C și o variabilitate accentuată a precipitațiilor. Pentru regiunea țării noastre, iernile vor fi mai ploioase, verile și primăverile mai secetoase, cu episoade de ploi torențiale. Alternanța unor ani foarte secetoși cu ani foarte ploioși este de asemenea foarte posibilă.

 Resursele strategice ale României: fondul forestier  Universitatea „Transilvania” din Brașov - învățământ și cercetare de top în silvicultură
Economistul nr. 15-16, 28 aprilie 2014 
Perspectiva academică asupra resursei naturale pe care o reprezintă pădurile o fundamentează Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere a Universității Transilvania din Brașov. Înființată în 1948, facultatea brașoveană continuă și dezvoltă tradiția învățământului superior silvic înființat la București în 1883.

 Resursele strategice ale României  Solul care ne hrănește și... ne suportă
Economistul nr. 17, 12 mai 2014 
În numărul de față al revistei consacrăm integral SOLULUI Dosarul deschis încă de la începutul anului pe tema „Resurselor strategice ale României”. Firește, nu ne propunem o abordare exhaustivă, ci vom trata respectiva temă mai ales din perspectiva viziunilor academice. Cum este bine cunoscut, țara noastră are o bogată tradiție în domeniul cercetării științifice specializate pe agricultură și silvicultură.

Citește online varianta digitală
ECONOMISTUL nr. 16-17, 2016
Economistul 16-17, 14 octombrie 2016
Evenimente ASPES
Social media
Alpha Bank
Alpha IMMpremier
Alpha IMMpremier
Alpha IMM Import-Export
Alpha IMM Import-Export
 • CECCAR
 • ASE
 • AFER
 • ROMSILVA
 • CAFR
 • BNR
 • ANAF
 • Curtea de Conturi
 • InterAgro
 • Catena
 • ICR
 • FNGCIMM
 • FRC
 • FRGC
 • Ministerul Economiei
 • SIF Banat-Crișana
 • AlphaBank
 • AOAR
 • PRO INVEST
 • Dignitas
 • The Money Channel
 • The Money Channel
 • Revista Audit Financiar
 • Revista PRACTICI DE AUDIT
 • Informația legislativă de care ai nevoie
 • Energy Report
 • Economia Online
 • Amfiteatru Economic
 • Œconomica
 • AIESEC
 • ASER
 • Hyperion
 • ISMB
 • Manpres
 • MailMan


rubrici ECONOMISTUL
Afaceri globale Am citit pentru dumneavoastră Business Cercetare, dezvoltare Dosar Finanțare Fonduri europene În dezbatere Macroeconomie Punctul pe I